Marleen Kohl

Energiasektori jurist

Advokaadibüroo KPMG Law

Marleen on KPMG-s nõustanud mitmeid energiasektori kliente valdkonnapõhiseid kokkuleppeid ja lepinguid puudutavates asjades, teinud juriidilisi auditeid, nõustanud kliente mitmesuguste toetuste asjus ning koostanud õiguslikke analüüse ja mõjuhinnanguid. Samuti on ta juhtinud mitmeid projekte, mille tulemusi kasutatakse Eesti energiapoliitika väljatöötamisel. Marleenil on 5 aasta pikkune kogemus klientide nõustamisel energiavaldkonnas.

Varasemalt on ta töötanud ettevõtte juristina riigile kuuluvas energiakontsernis Eesti Energia (Enefit). Marleen osutas õigusteenuseid kontserni jaotusvõrguettevõttele Elektrilevi ja kaugkütteettevõttele Narva Soojusvõrk.  Marleen oli ettevõtte juristina strateegilise partneri rollis. Ta oli kaasatud projektidesse, ta kaardistas riske, pakkus kliendispetsiifilisi lahendusi, koostas õigusalaseid tegevuskavu ning otsuste ja lepingute projekte. Ta lahendas ka klientide kaebusi ning esindas sisekliente suhtluses ametiasutustega, sealhulgas ministeeriumidega, ja kohtus.

LHP

  • Magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikool