Märt Bakler

Andmeanalüütik, Lighthouse CoE for Data & Analytics and Intelligent Automation

KPMG Baltics OÜ

Märt on andmeanalüütik KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse ja vastutab andmeanalüüsi eest ettevõtte siseselt, samuti andmete põhiste teenuste osutamise eest klientidele (loe lähemalt www.andmeanalüütika.ee).

Analüütiku ja programmeerijana on Märt aidanud KPMG klientidel avastada ja tulemuslikult reageerida muutustele turul, tarnete logistikas, tuua välja puudused olemasolevates ja töötada välja uusi hinnastamismudeleid. Kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades on Märt automatiseerinud tööstus- ja transpordiettevõtete töö-, finantsmodelleerimise ja raporteerimise protsesse. KPMG rahvusvahelise andmeanalüüsi meeskonna liikmena on ta osalenud tuumandmete lahenduse loomises ülemaailmse suurkorporatsiooni jaoks.

Märdil on laialdasi kogemusi statistilises analüüsis (Püüton, R), andmete modelleerimises (Matlab), masinõppes, andmete visualiseerimises, ja ETL-is (andmete puhastamine), finantsmudelite, IT, analüütika ja RPA lahenduste loomises programmeerimiskeeltes ja -platvormides.

Märt liitus KPMG-ga 2019. aastal. Enne KPMG-ga liitumist läbis Märt erialased praktikad nii KPMG Baltics OÜ-s kui ka Swedbank AS-is, kus Märt valmistas ette materjale krediidikomitee jaoks ning analüüsis väikelaenude riskitegureid. 

  • University of Manchester, bakalaureus, Mathematics with Finance, 2019 (cum laude)

  • UIPath RPA arendaja