• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Katuse- ja fassaaditööde sektori müügitulud kasvasid 2022. aastal 10%. See kasv oli oluliselt väiksem kui üldehituses. Tähelepanuväärne on see, et vaatamata tagasihoidlikule müügikasvule ja kiirelt kasvavatele kuludele, suutis sektor oma kasumlikkust säilitada ja lõpetas käiberentaablusega 7,2%. Üheks sektori kulude kontrollimise meetodiks oli muuhulgas töötajate koguarvu vähendamine. Võrreldes 2021 aastaga vähenes sektori töötajate arv 5%. Töötajate arvu vähendamine aitas tõsta nii kasumit töötaja kohta (kasv 8%), kui ka lisandväärtust töötaja kohta (kasv 9%). Efektiivsusnäitajate paranemine andis ettevõtjatele võimaluse kasvatada keskmist palka 10%.

Katuse- ja fassaaditööde sektoris jälgivad ettevõtjad ehitusturu üldist käekäiku. Kuna katuse- ja fassaaditöid tehakse hoone ehituse lõppjärgus, siis on selle sektori kasvud ja langused suhteliselt hästi ette ennustatavad.

Töötajate arvu vähendamine viitab sellele, et sektori ettevõtjad valmistusid 2022. aastal üldehituse trendidest tulenevaks töömahu languseks. Ettevaatliku joone hoidmine jätkub ka järgnevatel aastatel seni, kuni üldehituse mahud tõusule pööravad.