• Maidu Harjak, autor |
2 mins read

Masina- ja metallitööstus on Eesti üks tähtsamaid tööstusharusid, mille käibest 2/3 moodustab eksport. Kallinenud tooraine, energia, logistika ja tööjõu hinnad on tekitanud olukorra, kus Eesti tootjate konkurentsieelis eksportturgudel on kadumas. Samas näitavad sektori tulemused, et muutuvate tingimustega on seni suudetud hästi hakkama saada.

Masina- ja metallitööstuse sektori koondkäive kasvas 2022. aastal 19.4% võrreldes 2021. aastaga. Samas koondkasum on kasvanud 7.3% võrreldes eelneva aastaga. Selget trendi siiski käibe kasvatamise osas näha ei ole. Palju on ilmselt sõltunud Venemaa-suunalise ekspordi olulisest vähenemisest. Leidub nii käibekasvatajaid kui ka varasemalt edukaid ettevõtteid, kellel käive on vaadeldaval perioodil oluliselt langenud.

Eelpool toodud tulemuste põhjal võib siiski väita, et vaatamata keerulistele tingimustele on seni enamus Eesti masina- ja metallitööstuse sektori ettevõtted hästi hakkama saanud. Eesti Panga 2022 aasta aruande kohaselt tõusis tarbijahinnaindeks võrreldes 2021 aasta keskmisega samuti 19.4%. Seega on suudetud kasvada samas tempos inflatsiooniga.

Töötajate arv masina- ja metallitööstuse sektoris on aasta lõikes kasvanud 2.2%. See näitab, et sektor on elujõuline. Leidub nii töötajate arvu suurendanud kui ka kahandanud ettevõtteid. Sektoris on pikemat aega valitsenud kvalifitseeritud tööjõu puudus. Väike töötajate arvu kasv viitab, et sektoril läheb suhteliselt hästi.

Eesti tööstussektori jätkusuutlikkus sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas uute tehnoloogiate kasutuselevõtust, ressursitõhususest, tööjõu kättesaadavusest ja kvalifikatsioonist, keskkonnanõuete täitmisest ning konkurentsivõimest nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Positiivsete märkidena võib välja tuua, et Eesti tööstussektor on järjest enam suunatud kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste tootmisele ning innovatsioonile. Lisaks on Eesti tööstusettevõtted muutunud üha enam keskkonnateadlikumaks ning pööravad suurt tähelepanu ressursside säästlikule kasutamisele ja jäätmete vähendamisele.

Eesti masina- ja metallitööstuse tulevikku võib prognoosida positiivsena, kuna sektor on järjest enam rakendamas automatiseerimist ja digitaliseerimist, mis võimaldab ettevõtetel olla üha konkurentsivõimelisemad. Samuti suureneb nõudlus masina- ja metallitööstuse toodete järele, kuna sektor on seotud paljude teiste tööstusharudega, näiteks ehitus-, põllumajandus-, toidu- ja elektroonikatööstusega.

Eesti masina- ja metallitööstus on vaatamata mitmetele sektorit väga tõsiselt puudutanud kriisidele suutnud säilitada stabiilsuse. Võib prognoosida, et sama trend jätkub ka lähitulevikus ja kavandatavad maksumuudatused ei mõjuta sektori tulemusi oluliselt. Eesti Masina ja Metallitööstuse eksporti ja kogu käekäiku mõjutavad oluliselt rahvusvahelised tegurid ning seetõttu on oluline jälgida neid tegureid ja kohaneda muutustega.