• Indrek Alliksaar, autor |
1 min read

Tööstusharu tulude maht kasvas 2021. aastal 23%. Samas oli 2020. aastal aset leidnud müügimahtude languse tõttu kahe aasta tulude kasvuks 20%. Koos tugeva müügitulu kasvuga demonstreerisid ettevõtted hüppelist kasumi kasvu. Jällegi mõjutavad suhtelist kasvu 2020. aasta madalad võrdlusandmed, kuid katusetööde puhul jõudis kasumlikkus ka eraldi vaadatuna muljetavaldavale tasemele. Võrreldes 2020. aastaga kasvas kasum 176% võrra ja käiberentaabluseks kujunes 8%.

Kuna katusetöid pakkuvad ettevõtted on pigem väikesed, on käiberentaabluse hindamise juures üks oluline küsimärk. Väiksemate omanike poolt juhitavate ettevõtete puhul võib osa kasumist olla mitte kapitalitulu, vaid pigem tasu omaniku igapäevase panuse eest ettevõtte juhtimisse. Seetõttu peaks iga üksiku ettevõtte kasumlikkuse hindamisel ka juhtkonna tasudele otsa vaatama. Kui ühe ettevõtte juhatuse liikmetele makstakse keskmist tippjuhi palka ja teises ettevõttes rakendatakse juhtidele tavatöötaja palgatasemeid, tuleks viimase puhul võrreldavuse saavutamiseks osa kasumist tööjõukuluks ümber klassifitseerida.

Kui tööstusharu 2020. aasta tulemusi analüüsides torkas silma, et ligikaudu 200 tööstusharu töötajat oli hõivatud firmades, mille keskmine palk jäi alla 1000 euro, siis 2021. aasta tulemustes peegeldub kiire 15%line üldine palgatõus. Seejuures on palgakasv olnud just eriti kiire madalama palgatasemega ettevõtetes. Keskmise brutopalga kiire kasv koos kasumlikkuse hüppelise kasvuga viitab selgelt tööstusharu kui terviku tervise paranemisele.

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud katusetööde ettevõtete konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/katusetood