• Siim Kannistu, autor |
  • Andres Soosalu, Author |
1 min read

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament saavutasid pärast pikki arutelusid kokkuleppe CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) direktiivi osas, mis seab alates 2024. aastast ettevõtetele ESG aruandluskohustuse. CSRD hakkab asendama hetkel kehtivat NFRD direktiivi ning reguleerib selgemalt ja ulatuslikumalt ESG aruandlust. CSRD eesmärk on aidata liikuda jätkusuutlikuma majanduse poole. Eestis puudutab see direktiiv otseselt ligi 240 ettevõtet, kuid kaudselt puudutab see kõiki Eesti ettevõtteid.

Äsja saavutatud kokkuleppe kohaselt tekib ettevõtetel ESG aruande esitamise kohustus järk-järgult:

  • 2024. majandusaasta kohta peavad aruande esitama avaliku huvi üksused, kellel on üle 500 töötaja
  • 2025. majandusaasta kohta peavad aruande esitama kõik suurettevõtted
  • 2026. majandusaasta kohta peavad aruande esitama kõik börsil noteeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalus aruandluskohustust veel kolme aasta võrra edasi lükata.

ESG aruanne saab olema majandusaastaaruande tegevusaruande osa, see tuleb esitada masinloetavas formaadis ning see tuleb sõltumatul audiitoril lasta auditeerida.

Nõue hakkab kehtima ka EL-välistele ettevõtetele, kellel on Euroopa Liidus käive üle 150 miljoni euro ja kellel on vähemalt üks tütarettevõte või filiaal Euroopa Liidus.

Loe ka meie varasemat artiklit selle kohta, millise info avalikustamist CSRD direktiiv nõuab ning millised on meie soovitused direktiivi alla käivatele ettevõtetele.

Tutvu ka IFRS Instituudi lehega SIIN

Tags: