• Raul Nugis, Author |
  • Elina Vahi, autor |
2 mins read

Tänapäeval räägitakse aina rohkem jätkusuutlikkusest ja keskkonnasäästlikkusest. Suur osa majandusest on kolinud poodidest ja kontoritest kodudesse, online keskkonda, mis tähendab, et logistika ja transport moodustavad kirjeldamatult tähtsa osa toote jõudmise teekonnast tellijani. Out of box teekonna äpid suudavad logistikat jälgida väga täpselt ja optimeerida seda keskkonna jaoks säästlikumaks.

Milline on keskkonnakulu, kui toimetada toode kliendini kaubikuga või jalgrattaga?

Toote teekonda kirjeldav andmestik on võimalik kokku koondada ning samuti välja arvutada logistikale kulunud keskkonna jalajälg. Taolise andmehalduse loomine, jälgimine ja uuendamine on üks võimalikest logi loomise võimalustest. Vastavad andmeread on võimalik siduda valemite abil CO2 ekvivalentidega. Oluliseks sisendiks on toote alg- ja sihtpunkti aadressid ning nende töödeldavus. Olukord on keerulisem, kui esineb erinevusi sisestatud andmetes, osad andmed puuduvad, sõite on kümneid tuhandeid ning nende kohta on teada vaid alg- ja lõpuaadressid.

Selleks, et suure töötlemist vajava andmehulgaga tulemuseni jõuda, tuleb sõitude logid konverteerida analüüsisõbralikku formaati. Esmalt loome andmete töötluses kulleri või tellimuste logifailist väljastatud aadressipaaride alusel koordinaatide paarid. Seejärel muudame sõidud kilomeetriteks, lisame transpordiliigi kütusekulu ning selle põhjal oleme valmis CO2 kulu välja arvutama. Vastavasisuline Google kaardirakenduse API (liides) on üks teenusenäide, mis annab meile vastuseid: muudab aadressid koordinaatideks ja arvutab, kui palju kilomeetreid tuleks sõita maanteel või kõndida teeservas, et transportida kaup kliendini. Küll aga ei ole Google teenus kõige odavam.

KPMG pakub klientidele abi nii CO2 kulu leidmisel kogu ettevõtte logistikas kompleksselt, kui ka eraldiseisvalt, aadresside konverteerimist tänavavõrgu kaudu sõidetud vahemaaks. Selleks kasutame MS Azure pilve, aga ka kaardirakendusi, mis on täpsed, kuid kommertsrakendustest märksa odavamad.

Kõige asjakohasem on failipõhine CO2 kulu arvutamine. Klient edastab meile töötlemata algandmed ning me toimetame kliendile tagasi logistika jalajälje arvutustabeli koos tulemustega. Samuti saame anda kliendile pilvepõhise konverteerimismootori koos liidestusvõimalusega, mille kaudu saab klient teenust otse kasutada ning seda enda süsteemidega integreerida. KPMG saab nõu anda ka selle kohta, kuidas saada tõestust CO2 andmetele ja kinnitust arvutusmetoodikas kasutatud heitetegurite autentsuse osas.

Joonis 1. Azure pilveteenus. PILT

Hakka enda mõju keskkonnale arvestama – võta ühendust KPMG Lighthouse juhtiva andmeteadlase Raul Nugise või ESG suuna vanemnõustaja Elina Vahiga, kes aitavad seda teha.