• Raul Nugis, Author |
1 min read

Tänapäeva energiaturud on 25 aastaga tundmatuseni muutunud. Turumajanduslikud suhted tekkisid 2013. aastal liberaliseerimise laine ja börsiga. Turgude tekkimine tähendas seda, et järsult kahanes vajadus neid reguleerida. Praegusel ajal on turul märkimisväärses osas iseregulatsioon. Kuid isegi elektritootmise valdkonnas ei tegutse ainult suurettevõtted, vaid energiatootjate seas on ka keskmisi ettevõtteid, kes ei ole üldsegi algselt loodud energeetikaettevõttena, vaid arendavad seda täiendava tegevusena, pidades silmas keskkonna ja energiasõltumatuse eesmärke.

Mõistagi räägin nn rohelisest energiast, mis hõlmab nii tööstuslikke või pooltööstuslikke liike, nagu tuuleenergia ja biogaas või biometaan, ning ka selliseid energialiike, mis on kättesaadavad eraisikutele, näiteks päikeseenergia.

Elektrivaldkonnaga tegelemine eeldab teatavat andmete ja aruandluste administreerimist. Hiljuti muutis Nordpool elektribörsi andmete, sealhulgas hindade ja toodangumahtude, jälgimise keeruliseks. Ettevõtetele, kes peavad jälgima gaasi- ja elektriandmeid, pakub KPMG lihtsat lahendust – automaatikat, mis jälgib elektritoodangut, hindasid ning aitab koostada aruandeid, arveid ja finantssisendeid, võttes arvesse marginaale ning toodangu- ja börsihindasid. Automaatika põhineb Eleringi avalikul liidesel ja see seadistatakse ettevõtte finantstarkvarale sobivaks, kasutades UiPath automatiseerimisplatvormi. KPMG aitab oma klientidel seadistada Eleringi avalikku API-d, millega saab andmeid lihtsalt kätte. 

KPMG

Kui soovite rohkem teada automatiseeritud lahenduse kohta, palume võtta ühendust KPMG Lighthouse andmeteadlase Raul Nugisega rnugis@kpmg.com.