• Johanna Mägi, autor |
2 mins read

Eesti ehituskonsultatsioonisektori käive on kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 28 protsenti. Lähiajaloo kiireima kasvu taga on osaliselt möödunud aasta koroonakriisist tingitud madal võrdlusbaas, kuid samuti võib edu põhjuseks pidada võimsat kasvu ehitussektoris.

Hoolimata Eesti ehituskonsultantide langenud majandustulemustest 2021. aasta alguskuudel, mis olid suuresti mõjutatud sektori hooajalisusest, on inseneribüroode käive nüüdseks teist kvartalit järjest tõusnud ning 2021. aasta 3. kvartali kogukäibeks kujunes rekordiline €65 miljonit. Inseneribürood kui ehituskonsultatsiooni ja teiste ehitust toetavate teenuste osutajad on tugevas sõltuvuses ehitussektorist, mis näitas 2021. aasta kolmandas kvartalis omakorda 23 protsendilist kasvu võrdluses eelmise aastaga. Lisaks tõusis ehitusettevõtete kindlustunne 2021. aasta oktoobrikuus viimase 14 aasta rekordtasemeni ning ehitussektori juhtide sõnul püsib projektsioon  tulevaste ehitustööde osas samuti kõrge. Seetõttu võib eeldada, et ka ehituskonsultatsioonisektori lähituleviku prognoos on positiivne. 

Eesti inseneribüroode ja ehitussektori käibe muutus (€), aasta

   

KPMG

Ehituskonsultatsiooniettevõtete esindajate sõnul on sektori kõige suuremaks väljakutseks Eestis olnud 2017. alates aastast tööjõupuudus. Sektori madala tööhõivega on kaasnenud ka palgataseme järsk tõus – 2021. aasta kolmandaks kvartaliks oli ehituskonsultatsioonisektori keskmine brutopalk tõusnud 2047 euroni, mis on 19% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Võrdluseks on Eesti keskmine töötasu samal perioodil tõusnud vaid 8%. Inseneribüroode juhtide sõnul kimbutab sektorit jätkuvalt kvalifitseeritud spetsialiste puudus ning tingituna rahvastiku madalast iibest ja vähesest huvist eriala vastu noorte seas, võib probleem järgmise kümne aasta jooksul ainult süveneda. Konkurents töötajate pärast on sektoris tihe ning võib eeldada, et palgakasv jätkub ka edaspidi.

Eesti ehitusinsenerisektori töötajate arv, sektori keskmine palk, € ning Eesti keskmine palk, €

  

KPMG

Eesti, Soome ja Rootsi ehituskonsultatsioonisektori käibe muutus (%), aasta

  

KPMG

Kui võrdluses meie põhjanaabritega oli Eesti inseneribüroode kvartaalne käive viimase aasta jooksul liikunud samas rütmis, siis 2021. aasta kolmandas kvartalis ületas Eesti ehituskonsultatsioonisektori käibe kasv Soome oma mitmekordselt. Selle suure erinevuse põhjuseks oli muuhulgas võrdlusbaaside erinevus - Soome inseneribüroode äärmiselt eduka 2020. aasta peamiseks põhjuseks olid Soome Rahandusministeeriumi andmetel eelkõige riiklikud investeeringud transpordi infrastruktuuri arendamisse ning madal koroonakriisi mõju. Arvestades Rahandusministeeriumi algset 2% käibelanguse prognoosi 2021. aastaks ei ole ka nende kolmanda kvartali tulemus halb. Võib loota, et põhjanaabrite ehitusinsenerisektori edukas aasta annab tööd ka Eesti ehituskonsultantidele.  

  • Johanna Mägi

    Johanna Mägi

    autor, Tehingute valdkonna nõustaja

    Blog articles

Tags: