• Indrek Alliksaar, Partner |
2 mins read

Trükitööstuse ettevõtete müügitulu kahanes 2020. aastal eelmise aastaga võrreldes 3%. Loogilise sammuna vähendati ka töötajate arvu, millega saavutati olukord, kus käive töötaja kohta püsis varasemal tasemel. Suur osa rentaablusnäitajaid püsis vaatamata pandeemiale varasemal tasemel. Samas olid 2019. aasta baasnäitajad suhteliselt madalad ja samal tasemel püsimine ei pruugi olla rahuldavaks tulemuseks.

Trükitööstuse trende vaadates paistavadki murekohad paremini silma, kui võrrelda 2020. aastat näiteks 2016. aastaga. Toona oli ettevõtete käiberentaablus kahe protsendipunkti võrra kõrgem, kui 2020. aastal ja varade rentaablus kolme protsendipunkti võrra kõrgem. Samuti paistab silma tööstusharu keskmise palga konkurentsivõime langus. Kui 2016. aastal oli tööstusharu keskmiseks brutopalgaks 1226 eurot, mis ületas Eesti keskmist brutopalka 7% võrra, siis 2020. aasta tööstusharu keskmine brutopalk 1415 eurot jääb Eesti keskmisele juba alla.

Kindlasti ei ole juhuseks, et just käesoleval aastal võõrandas Ekspress Grupp endale kuuluva trükifirma Printall. Seejuures vihjati trükiärile, kui meediakontserni selgele riskikohale. Tehing viitab ilmselt muuhulgas ka sellele, et trükiäri pole kergete killast ja meediaäris on kapitali tootlus parem.

Kui vaadata tööstusharu ettevõtete kaupa, siis on näha, et kasumlikumad allsegmendid pole seotud traditsioonilise perioodika trükiga, vaid pakendite tootmise ja etikettide trükkimisega. Üldises plaanis tundub kasumlikum väiksemate tiraažide ja eksklusiivsemate toodete trükkimine. Väikeste tiraažide efektiivseks tootmiseks peab suhteliselt kõrgete tööjõukulude puhul olema kõrge ka ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse tase.

Tööstusharu trende vaadeldes tuleb tõdeda, et endiselt on tegemist tegevusalaga, kus peab ellu jäämiseks kiirelt jooksma ja paindlikkust üles näitama. Eesti trükimeedia tellimused trükkijatele on piiratud ja see turg ei kasva. Ettevõtete tootmisvõimsused ja turunõudlus saavutavad pikas perspektiivis tasakaalupunkti, mis tagab ärile madalapoolse kasumi. Kõrgema marginaali ja kasvu püüdmiseks peab vaatama ekspordi ning pakendite ja etikettide trükkimise suunas.  

Tutvu lähemalt trüki- ja pakenditööstuse raportiga lähemalt siit: https://pood.aripaev.ee/trukitoostus