• Marek Mühlberg, ekspert |
3 mins read

Tunnustatud ettevõtja, insener ning Singularity University kaasasutaja Peter Diamandis on öelnud, et järgmise kümnendi jooksul kogeme me rohkem edasiminekut ja progressi kui eelneva 100 aasta jooksul. Seda, kas tegu on kunstilise liialdusega või mitte, saame teada õige pea. Vaadates tagasi möödunud aastale IKT sektoris, võime olla mõõdukalt optimistlikud. Kõik olulised näitajad liiguvad graafikul paremale ja üles – elu on hea. Vähemalt tundub nii kõrvaltvaatajatele.

On selge, et COVID-19 ühtegi populaarsusvõistlust ei võida, kuid IKT sektori käibele ja kasumile on pandeemia mõjunud positiivselt. Klientettevõtted, kes pole investeerinud digitaalsesse tegevusmudelisse, on täna aktiivselt neid puudujääke likvideerimas. Tarbijad on kolinud digikanalitesse ja eelistavad kontaktivaba suhtlust. Ning “igavesti kodus töötamine” pole enam fantastika valdkonda kuuluv mõttearendus – osaliselt või täielikult kaugtöö võimaldamine valitud töötajatele on uus normaalsus.

Tööd on, aga tegijaid napib

Lühikese aja jooksul on maailmamajanduses toimunud mitmeid suuri ja fundamentaalseid muutusi, mille mõju ei ole võimalik lahendada või leevendada hoogtööga ja loetud kuude jooksul. Twilio 2020. aastal läbi viidud juhtide uuringu kohaselt tõi pandeemia digimuutuse ettevõtete jaoks seitse aastat lähemale. See tähendab, et lähiajal ei tohiks IKT sektoris olla probleeme töölaua sisustamisega – hoogsalt investeeritakse uutesse teenustesse, toodetesse ja turgudesse.

Teoorias peaks kliente jaguma kõigile. Pigem on väljakutse selles, et leida inimesi tööd tegema. Kui ekspordi on IKT sektori ettevõtted päris hästi selgeks saanud, siis töötajate väljakutse tundub olevat püsiv. Kohaliku idusektori eestvedamisel loodi küll tööjõuprobleemi lahendamiseks Jõhvisse uus tehnilist talenti koolitav õppeasutus, kuid sektori vajaduste seisukohast jääb sellest väheks.

Ülikoolid on aastaid kurtnud ressursside vähesuse üle IKT sektori piisava pealekasvu ja kestliku arengu tagamisel. Ettevõtted on saanud aru, et neil tuleb selles olukorras loota ennekõike iseendale. Härg ja kaev kipuvad siin võrrandis paratamatult kokku saama, mille tulemusena on suuremad sektori ettevõtted loonud mitmeid ümberõppeprogramme ja akadeemiaid.

Kui enne pandeemiat võis veel hakkama saada “slow and steady wins the race” mõttemalliga, siis täna on kõigil osapooltel piiratud ajaline aken reageerimiseks. IKT sektori ettevõtetel käib võidujooks turu hõivamise nimel – ehitatakse uusi teenuseid, piloteeritakse uusi tooteid ja investeeritakse talenti. Klientettevõtted kohanevad muutunud maailmaga ja rakendavad digitaalset tegevusmudelit. Piiratud ajaline aken reageerimiseks on ka riigil.

IT tiiger vajab suhtluskoolitust

Kui viimastel aastatel on kodumaise IT tiigri tervise pärast palju muret tuntud, siis nüüd on meil uus võimalus kiirenduseks. Keskkond on olnud väga pikalt sektorit soosiv – siin tuleb tänada kasvuettevõtteid, ülikoole ja ärksa mõtlemisega e-riigi vedureid. Aga täna oleme jõudnud mugavustsooni ja sealt stagnatsioonini pole väga pikk tee. Ettevõtetel (nagu raporti andmetest näha on) motivatsiooniga probleeme pole. Ka riik on deklaratiivselt eelisarendatavad valdkonnad välja hõiganud. Nüüd on vaja väga selgeid kokkuleppeid ning oluliselt rohkem kommunikatsiooni ja koostööd erasektoriga. Ka on vaja erakondadeülest poliitikat – sektor on end piisavalt tõestanud, et seda mitte ignoreerida.

Kõik sektori väljakutsed kuuluvad lahendamisele koos. Kiirelt ehitatud digikanalid vajavad tuge küberturbe ekspertidelt, pilvelahenduste laiatarbeline kasutuselevõtt eeldab avaliku- ja erasektori koostööd ning parim masinõppe ja kasutatavuse kompetents on täna erasektoris.

Sektori pikaajaline prognoos on hea – McKinsey ennustab oma viimases trendiraportis, et 2025 aastaks on võimalik 50% tänastest töökohtadest automatiseerida. Ja et 80% maailma populatsioonist on aastaks 2030 kaetud 5G leviga. Helesinine tulevik tundub juba käega katsutav. Ettevaatlikkus sunnib küll kahtlema nendes väidetes, kuid võib-olla on Diamandisel õigus. Seda enam tuleb meil hoida seda hoolikalt ehitatud ökosüsteemi. Eriti kui stardipositsioon on nii lubav.

Tags: