• Helen Veetamm, Partner |
2 mins read

2020. aasta on end väga ootamatutes toonides ajalukku kirjutanud. Nii on ka kinnisvarahalduse- ja hoolduse sektori aastakokkuvõte erandlik ja teistmoodi. Ettevõtete tulemusi ja kogu valdkonna näitajaid mõjutas tugevalt pandeemia ning sellest tulenevad piirangud ja riigi otsused. Kuigi sagedane koristamine ja hoolikas kinnisvara hooldus sai möödunud aastal uue tähenduse ja võiks lisakoristusest eeldada tulude kasvu, siis sektori tulemusi mõjutas viiruse levik pigem siiski negatiivselt.

Kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektori 2020. aasta koondkäive oli 494 miljonit eurot, vähenedes 2019. aasta võrdluses 2%. Tugevalt mõjutas käivet teine ja kolmas kvartal, kus mitmed suured kinnisvaraobjektid olid suletud või minimaalse kasutusega ning teenust ei saanud tavamahus osutada. Samas on positiivne tõdeda, et 2021. aasta esimesel poolaastal on sektori käive taastunud ja kasv jätkub. Võrdluses 2020. aastaga on 2021. aasta esimeste kvartalite kasv suisa 10%. Samuti on valdkonnas tegutsevate ettevõtete arv keerulistes oludes üldjoontes samaks jäänud. On nii asutatud uusi ettevõtteid, kuid samuti on toimunud ühinemisi. Need muutused siiski turuosa jaotumisele olulist mõju ei ole avaldanud, sest valdkonna käibest 52% jaotub viie suurima ettevõtte vahel (2019. aastal 53%).

Efektiivsusele ja kasumlikkusele pööratakse muutunud maailmas ühe enam rõhku ning nii ka kinnisvara sektori firmade puhul. Hoolimata käibe langusest kasvas kinnisvarahalduse- ja hoolduse sektori kasum 2020. aastal 17%. Innovaatilised lahendused ja efektiivsemad protsessid on valdkonda viimas uuele tasemele. Seda näitavad ka 2020. aasta tulemused – kasum töötaja kohta kasvas 11%. Tööjõu puudus on siin sektoris teine tegur, mis sunnib otsima uusi lahendusi nutikaks tegutsemiseks. Valdkonnas tegutsevate töötajate arv, võrdluses eelmise aastaga, kasvas hoolimata käibe langusest 2020. aastal 5%. Kui sektori kuu keskmine bruto töötasu tegi 2020. aastal läbi väikese languse (-3%), siis 2021. aasta esimestes kvartalites on see majanduse avanemise ja tööjõu turu aktiivsuse tulemusel korralikult kasvanud (10% kasvu 2021. aasta esimeses kvartalis).

Kokkuvõttes on olnud kinnisvarahalduse- ja hoolduse sektoris pingeline ja väljakutsete rohke aasta, kuid eestlased on visad ja kiired reageerijad ning usun, et sektori innovatsiooni mõju tulemustele näeme alles järgmistel aastatel. Kindlasti saab olema oluliseks teguriks tööjõuturg ning valdkonna töötajate koolitamine ja täiendõpe.

Tutvu lähemalt haldusettevõtete raportiga https://pood.aripaev.ee/haldusettevotted