• Indrek Alliksaar, Partner |
3 mins read

Ehitusmaterjalide tootjate jaoks oli 2020. aasta keeruline ja paljud juhid tõmbasid paralleele varasemate kriiside ja langusperioodidega. Tööstusharu müügitulu maht langes aastases võrdluses 2%. Kuna töötajate arv oli stabiilne, siis tegi ka käive töötaja kohta läbi kerge languse. Kogu tööstusharu lõpetas eelmise aasta üsna kesise 3,5%lise käiberentaablusega. Seega paistsid veel kalendriaasta lõpus äri väljavaated nigelad.

Kui käesoleva aasta esimeses kvartalis tundus olukord ehitusmaterjalide turul nõudluse kasvu toel mõningal määral muutuvat, siis teises kvartalis tabasid valdkonda juba tõsised raputused. Seda eeskätt materjalide defitsiidi tekkimise näol, mis tõi omakorda kaasa laiema hindade kasvu.

Tööstusharus toimunud kiireid muutusi peegeldab ehitushinnaindeksi kasv. Ehitushinnaindeksi peamiseks komponendiks on just materjalide hinna muutumine ja seetõttu annab ehitushinnaindeks hea pildi materjaliturul toimuvast. Kui statistikaameti andmetel kasvasid ehituses kulutused materjalidele esimeses kvartalis 0,9%, siis teises kvartalis tegid kulutused läbi juba hüppelise kasvu 7,3%. Võrreldes eelmise aastaga kujunes materjalide hinnakasvuks teises kvartalis 8,7%. Niivõrd kiiret hinnatõusu ei ole viimase 10 aasta jooksul nähtud ja see on pannud ettevõtjad täiesti uude olukorda.

Kasumi ja riski kaal

Kiired muutused turuolukorras on see, mis tekitab ühest küljest võimaluse rohkem teenida ja teisest küljest suurenevad riskid. Toodangu hinnatõus on tootjatele hea, kuid kui sellega kaasnevad raskused toorme hankimisel, logistikaprobleemid ja tootmissisendite hinnatõus, siis ei pruugi see tähendada kasumlikkuse kasvu. Kasumit kasvatavad vaid need ettevõtjad, kes suudavad tarneahelat tõrgeteta käimas ja toodangu omahinda kontrolli all hoida. Seetõttu võib heitlik ja ebastabiilse nõudlusega turg rohkem soosida ehitusmaterjalide importijaid kui tootjaid. Tootmismahtude märgatavaks tõstmiseks on vaja üldjuhul investeerida, lisatööjõudu palgata ja suurenda materjalitarneid. See kõik nõuab aega. Importijatel on seetõttu võimalik järsule ja prognoosimatule nõudluse kasvule kiiremini reageerida.

Tootjatel on võimalik valida erinevate strateegiate vahel, mille abil uues olukorras efektiivsuse näitajaid ja kasumlikkust kasvatada. Kindlasti vajab tähelepanu ja lahendamist probleemkoht, et tööstusharu keskmine palk maandus eelmisel aastal peale mõningast langust 1472 euro tasemel, mis võib olla ebapiisav kvaliteetse tööjõu värbamiseks. Osad katsetavad selle kitsaskoha puhul ehituse eeskujul rendi- ja ajutise tööjõu rakendamist, mis aitab palgakulu ja toodete omahinda kontrolli all hoida. Osad on võtnud suuna suurematele investeeringutele automatiseerimisel, et tootmismahte töötaja kohta kasvatada, mis annab omakorda võimaluse kõrgemaid palku maksta.

Oskuslik juhtimine toob tulemuse

Renditööjõu kasutamise puhul kaasneb madalamate kuludega risk, et ettevõte ei suuda keskkonna poolt peale surutavaid muutusi piisava kiirusega ellu viia. Kui ajutine töötaja võib olla edukas kitsas töölõigus ja individuaalse sooritusega vanale kaardiväele silmad ette anda, siis kiirete muudatuste elluviimiseks on vaja mõista ettevõtte laiemat toimimist, omada häid koostöösuhteid organisatsiooni erinevate võtmeisikutega ning mõista muudatuste mõju teistele töölõikudele ja kolleegidele. Seetõttu on rendi- ja ajutise tööjõu kaasamise lahendused sobivamad eeskätt lihtsate ja stabiilsete tootmisprotsesside puhul. Keerukamate, tihti muutuvate ja suuremat koostööd vajavate protsesside puhul peaks ettevõtjad pigem vaatama investeeringute, automatiseerimise ja keskmiste palkade kasvatamise suunas.

Tööstusharu keskmisest paremate tulemuste saavutamiseks muutub 2021 aastal senisest tähtsamaks ettevõtte juhtimiskvaliteet. Seejuures nii visiooni ja õigete strateegiliste valikute tegemise vaatenurgast, kui ka strateegia elluviimise vaatenurgast. Mida segasem olukord, seda suurema tõenäosusega võidab meeskond, kes on pikemalt koostööd harjutanud ja kelle puhul on usaldus nii juhtide, kui ka ühiste otsuste vastu kõrgem.

Ettevõtete majandusaasta aruannete igakülgsel analüüsil põhinev Infopanga konkurentsiraport annab täieliku ülevaate sektori konkurentsiolukorrast https://pood.aripaev.ee/ehitusmaterjalide-tootjad