• Andris Jegers, Partner |
3 mins read

Koroonapandeemiast ei ole puutumata jäänud ka puidutööstuse ettevõtted, kuid kriisi enda mõju 2020. aasta tulemustele oli väiksem, kui kevadel algselt kardeti. Kvartaalseid tulemusi analüüsides paistavad silma päris suured kõikumised nii sektori koondkäibes kui ka koondkasumis. 2020. aasta teises kvatalis, kui võis eeldada, et koroonapandeemia põhjustab suurt ebakindlust nii sisetarbimises kui ka väliskaubanduses, tegutsesid puidutööstuse ettevõtted hoogsalt edasi kasvava sisetarbimise toel. Eraisikute poolt renoveerimise- ja remonditööde mahtude kiire kasv hoidis puidutööstuse sektorit hästi töös ja teine poolaasta tõi ehitussektorile orienteeritud ettevõtetele kiire mahtude taastumise ning kohati ka kasvu võrreldes varasemate aastatega.

Koroonapandeemia mõju jäi puidutööstuse sektorile kardetust väiksemaks ka seetõttu et sektor kasutas hästi ära oma tugevusi, milleks on kohalik väärtusahel, mis ei sõltu impordist, hajutatud eksporditurud, mis on võimaldanud leida avatud turgusid igal ajahetkel, ning kõrge automatiseerituse ja digitaliseerituse tase, mis on taganud töötajatele ohutu töökeskkonna ning tootmise jätkumise ka koroonaviiruse tingimustes.

Konservatiivsus mõjus hästi kasumile

Tervikuna iseloomustab eelmist aastat puidutööstuse sektoris siiski mõõdukas konservatiivsus. Üleliigseid riske ei võetud, investeeriti varasemate aastatega võrreldes tagasihoidlikumalt (varade maht 2020. aastal isegi vähenes 0,6%), palgati töötajaid vähem, palgapoliitika oli konservatiivne, kärbiti kulusid jne.

Samal perioodil sektori koondkasum kasvas koguni 53% saavutades viimase viie aasta kõrgeima taseme. Kusjuures huvitavalt kombel on sektori suurimate kasumlikkuse kasvatajate hulgas ettevõtteid, kes olid samal perioodil ka suurimad käibe langetajad, näiteks Lemeks AS ja Stora Enso Eesti AS.

Kasumlikkuse kasv on üheltpoolt kärbete ja konservatismi tingimustes loogiline tulemus, aga puidutööstus sai hästi hakkama ka toormehindade enneolematu tõusuga- see lisaarve esitati kiiresti klientidele edasi!

Tööhõive ja keskmine brutopalk kasvab aeglaselt

Konservatiivsusega on kaasnenud ka tööhõive väike langus - töötajate arv sektoris on ettevõtete 2020. aasta majandusaasta aruannete andmetel kahanenud võrreldes eelmise aastaga 0,1%. Sektori keskmine brutopalk oli 1448 eurot ning on aastases võrdluses 1,4% langenud. Üllatav ja muret tekitav on asjaolu, et vaatamata kasumlikkuse paranemisele suutsid ainult 22 ettevõtet 2020. aastal maksta töötajatele kõrgemat brutopalka kui Eesti keskmine.

Käesoleval aastal on pidu jõudnud osaliselt ka töövõtjate õuele ning kasumit jagatakse ka töötajatega. 2021. aasta teises kvartalis oli sektori keskmine brutopalk juba 1518 eurot, seega aastases võrdluses kasvanud ligikaudu 15%. Käibe- ja kasumi kasv jõuab töötasudesse lihtsalt väikese viitega, aga siiski jõuab.

Hoogne väliskaubandus

Puidutööstuse sektor on Eesti ekspordi üks alustalasid moodustades kogu Eesti kaupade ekspordist ligikaudu 18%. Ei koroonaviirus ega ka ajutised tarneraskused ei suutnud pidurdada sektori ekspordi mahtu. Pigem vastupidi, avanesid uued võimalused nii vanadel kui ka uutel eksporditurgudel. Eriti hoogsalt kasvas eksport 2021. aasta esimesel poolel, väliskaubandusstatistika kohaselt ligikaudu 20%.

Märkimisväärne osa sektori toodangust eksporditakse Põhjamaadesse, Saksamaale, Hollandisse ning Suurbritanniasse. Väliskaubandusstatistikat vaadates võib tõdeda et eriti hästi läheb meie eksportööridel Suurbritannias.

Import on veelgi rohkem kasvanud, 2021. aasta esimeses pooles koguni 40%. Saeveskite tarbeks on rohkem imporditud saematerjali, peamiselt Venemaalt, Lätist, Soomest ja Valgevenest. Samuti spooni ja vineeri import näitab kena kasvu.

Qua Vadis Eesti puidutööstus, võib ju nii küsida?

Mündil on kaks poolt. Ühel pool on tore statistika ja ettevõtete head majandustulemused. Mündi teisel pool on palju ebakindlust, lõputud vaidlused raiemahtude üle, piiravad regulatsioonid, poliitika, keskkonnakaitse, kliima soojenemine ja muud riskid.

Juba täna on märke et sektoris toimetavad tublid kohalikud ettevõtjad hakkavad väsima ning edasi lükkama või suisa loobuma innovatsioonist ja tuleviku ärivõimalustest, sest segadust, ebakindlust ja negatiivset suhtumist puidutööstusesse on lihtsalt liiga palju. Siiski siiralt loodan et eksin.

Tutvu lähemalt puidutööstuse aastaraportiga https://pood.aripaev.ee/puidutoostus 

Tags: