• Margus Olesk, autor |
2 mins read

IFRS 16 rendiarvestuse standard on kehtinud nüüdseks üle kahe aasta. Standardil oli oluline mõju pea kõikidele rentnike finantsaruannetele. Ehkki rendileandjate jaoks oli suur osa standardist tuttav vanast rendiarvestuse IAS 17 standardist, tuli siiski seista silmitsi uute arvestuspõhimõtetega mitmetes valdkondades: rendi ja rendiga mitteseotud komponentide eraldamine, müük-tagasirendi tehingud ja allrendilepingute kajastamine.

Standardi rakendamine praktikas

Paljud rakendamisega seotud väljakutsed on muutunud nüüd igapäevaseks osaks raamatupidamises. Mõned neist on tehnilised väljakutsed nagu näiteks selgeks tegemine, kas rendileping on IFRS 16 standardi skoobis või mitte. Teised väljakutsed on seotud süsteemide ja protsessidega nagu näiteks rendiarvestuse jaoks vajalike andmete kogumine ning hinnangute tegemine. Osa standardi rakendamise väljakutsetest on tingitud samuti koroonaviiruse pandeemiast.

Korrektse rendiarvestuse pidamiseks on oluline mõista IFRS 16 üksikasjalikke nõudeid rendiarvestuse kohta.

Rendiarvestuse abimaterjalid

Aitamaks ettevõtetel rendiarvestuse teostamist praktikas on KPMG loonud hiljuti uue IFRS 16 väljaande, mis võtab kokku rentnike ja rendileandjate peamiseid arvestuspõhimõtteid. Samuti käsitletakse väljaandes keerulisemaid valdkondi nagu rendilepingu tuvastamine, diskontomäära määramine, rendilepingute muudatused (kaasa arvatud koroonaviiruse pandeemiast tingitud lepingute muudatused), allrendilepingute ning müük-tagasirendi tehingute kajastamine.

Väljaanne sisaldab rohkelt näiteid ja põhjalikke selgitusi, mis aitavad teil mõista IFRS 16 nõudeid ja nende nõuete mõju finantsaruannetele. Väljaanne on kättesaadav KPMG Eesti IFRS instituudi kodulehelt või vajutades siia.

IFRS rendiarvestuse kohta lisateabe saamiseks külastage meie rendiarvestuse käsiraamatute kogumit, mis asub siin. Sellel leheküljel on koondatud kokku rendiarvestuse standardi rakendamist abistavad põhjalikud juhised erinevate teemade lõikes.

Viimased muudatused IFRS 16 standardis

Hiljuti võttis ka Rahvusvaheline Finantsarvestusstandardite Nõukogu (IASB) vastu IFRS 16 muudatuse, mis pikendas ühe aasta võrra COVID-19 tagajärjel saadud rendisoodustuste lihtsustatud kajastamist. Loe selle muudatuse kohta lähemalt KPMG Eesti blogist siit.

Tags: