Den nye udmelding kan betyde, at du skal foretage korrektioner inden den 1. juli for at undgå et rentetillæg.

Skattestyrelsen har netop fremsat et høringsforslag om ændring af momsbekendtgørelsen, som kan give styrelsen mulighed for at opkræve renter af moms- og afgiftskorrektioner pr. 1. juli 2023. Det betyder, at Skattestyrelsen vil kunne opkræve renter på 8,4 % p.a., hvis der er fejl i din virksomheds moms- og afgiftsregnskab. 

Den ordinære genoptagelsesperiode på moms- og afgiftsområdet er 36 måneder, og med en nuværende månedlig renteberegning på 0,7 % (8,4 % p.a.) vil der blive beregnet et rentetillæg på op til næsten 30 % af korrektioner, der vedrører den ældste periode (36 måneder).

Vi har tidligere udsendt nyhedsbreve herom, hvor du/I kan læse nærmere om de nye regler. Se nederst på denne side. 

Det er endnu uvist, om Skattestyrelsen teknisk kan opkræve renter via Skattekontoen fra 1. juli 2023, men vi anbefaler, at virksomheder, som har potentielle korrektioner på moms- og afgiftsområdet (herunder også lønsumsafgift), allerede nu får foretaget de nødvendige korrektioner inden 1. juli 2023. Vinduet for at foretage rentefrie moms- og afgiftskorrektioner bliver således mindre og mindre, hvorfor vi anbefaler, at man allerede nu får gennemgået og sikret, at man er i compliance på moms- og afgiftsområdet. 

Skattestyrelsens fokusområder

Skattestyrelsen har i disse år et øget fokus på moms- og afgiftsområdet og har styrket deres kontrolindsats der. Det betyder også, at flere danske virksomheder oplever, at Skattestyrelsen kommer på moms- og afgiftskontrol. Skattestyrelsen har en række fokuspunkter, som vi også har skitseret i vores nyhedsserie "Få styr på momsen". Blandt de fokuspunkter kan nævnes:

-      Transportdokumentation for momsfrie EU-salg

-      Kantinemoms

-      Skønsmæssigt momsfradrag for multimedier med privat anvendelse

-      Momsfradrag for omkostninger til biler, herunder parkeringspladser

Du kan læse mere om de enkelte fokuspunkter ved at klikke på dem. 

Finansielle virksomheder og årsregulering

Årsreguleringen for 2022 for finansielle virksomheders delvise momsfradragsret skulle efter lovforarbejderne ske på den ordinære juniangivelse, dvs. ultimo august 2023, for at undgå renter. Hvis altså rentereglerne var trådt i kraft på det tidspunkt.

Høringsforslaget antyder, at årsreguleringer kan gennemføres uden renter inden 30. juni 2023. Hvis årsreguleringen for 2022 ikke er gennemført på dette tidpunkt, skal årsreguleringen foretages på den ordinære angivelse for juni 2024 (!), dvs. ultimo august 2024.

Hvis årsreguleringen af delvis momsfradragsret foretages før dette tidspunkt, skal reguleringen fordeles på de enkelte afgiftsperioder – og skyldige reguleringer vil blive pålagt renter, hvis rentereglerne er trådt i kraft på det tidspunkt, hvor reguleringen foretages.

Årsreguleringer, hvor den delvise momsfradragsret forøges, bør imidlertid ikke vente til 2024. Det bør overvejes at gennemføre årsreguleringen ved en fordeling på de enkelte afgiftsperioder. 

Øvrige virksomheder med delvis fradragsret

Hvis dit regnskabsår fraviger fra kalenderåret, anbefaler vi, at du tager en dialog med din rådgiver om, hvordan du konkret skal forholde dig i forhold til de nye regler og årsregulering. 

Hvad skal gøres nu?

Vi har et stærkt team, der står klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på moms- og afgifter, inden disse korrektioner bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig nogle måneder tilbage til at få rettet op på eventuelle fejl m.v. Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan loven kommer til at påvirke din virksomhed, og hvad du kan gøre for at undgå rentetillæg.