Julen nærmer sig, hvorfor mange virksomheder er ved at planlægge julefrokoster og julegaver til deres medarbejdere - men hvordan er det nu lige med momsen?

Tager I uberettiget momsfradrag for udgifter til jeres julefrokost eller julegaver, og dette senere korrigeres, bliver det skyldige beløb omfattet af de nye regler for rentetillæg på positive korrektionsangivelser, når reglerne forventeligt træder i kraft i løbet af 2023. Det er således vigtigt at få styr på momsen på jeres omkostninger til julefrokost og julegaver, inden reglerne for renter på positive korrektionsangivelser træder i kraft. Du kan læse mere om de nye renteregler her.

Kan udgifter til bespisning ved julefrokoster fradrages?

Der skal først og fremmest sondres imellem arrangementer ”ude i byen” og i virksomhedens egne lokaler. Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms på indkøb, som vedrører kost til virksomhedens personale. Dog kan 25% af momsen fradrages, såfremt der er tale om en restaurationsydelse afholdt ”ude i byen”.

Dette betyder, at såfremt I afholder julefrokosten ”ude i byen” på en restaurant eller lignende, vil der være en delvis fradragsret på 25% af momsen. Afholdes julefrokosten derimod i egne lokaler, er der ikke tale om en restaurationsydelse afholdt ”ude i byen”, hvorfor der ikke er adgang til momsfradrag. 

gift

Kan andre omkostninger til julefrokosten fradrages?

Det er dog ikke kun julemaden til julefrokosten, der giver anledning til momsmæssige overvejelser.

Såfremt en virksomhed lejer lokaler, borde og stole ude i byen til afholdelse af julefrokosten, opnås der fuld fradragsret for momsen af disse udgifter. Derimod giver udgifter til underholdning ikke momsfradrag.

Personaleforeninger betaler en andel af julefrokosten - betyder det noget?

Såfremt en personaleforening med medarbejderbetaling betaler en andel af julefrokosten, er virksomheden, der afholder julefrokosten, kun berettiget til at fradrage momsen for den del af omkostningerne, som denne har afholdt.

Virksomheden opnår således ikke momsfradragsret for den andel af udgifterne, der er betalt af personaleforeningen.

Kan julegaver til medarbejdere fradrages?

Når der gives julegaver til ansatte, skal virksomheder dog være opmærksomme på, at der ikke er fradragsret for moms ved køb af gaver.

Julegaver til medarbejdere kan således ikke anses som en momsfradragsberettiget personaleudgift.

Mød vores momseksperter

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på fradragsretten for jeres julefrokost og julegaver, inden korrektioner af fradragsretten bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig et åbent vindue for at få rettet op på eventuelle fejl m.v., inden rentetillæggets indtræden.

Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at tage det rette momsfradrag for jeres omkostninger i juletiden.