Konsekvens af Microsoft-dommen: Skattestyrelsen indkalder transfer pricing-sager til genoptagelse

Konsekvens af Microsoft-dommen

I kølvandet på Skatteministeriets nederlag i transfer pricing-sagen mod Microsoft indkalder Skattestyrelsen nu lignende sager til genoptagelse. Det betyder, at de virksomheder som Skattestyrelsen har rejst transfer pricing-sager mod fra indkomståret 2008 og frem, har et halvt år til at få deres sager genoptaget.

1000

I januar 2019 kom den tiårige sag mellem Microsoft og Skattestyrelsen for Højesteret. Her blev Skattestyrelsens anklager om, at Microsoft angiveligt skulle have anvendt forkerte interne afregningspriser afvist.  

Som en direkte konsekvens af Højesterets dom kan virksomheder nu få deres sag genoptaget, hvis den opfylder visse betingelser. 

KPMG Acor Tax har et indgående kendskab til højesterets dom og kan hjælpe dig med at vurdere om din sag er egnet til genoptagelse.  

Kontakt os for mere information og lad os få et møde i kalenderen. 

Connect with us