Investorerne øger løbende deres krav til de virksomheder, de investerer i, med hensyn til åbenhed, tilgængelighed og kommunikation. En stærk Investor Relations-funktion kan være afgørende for at skabe tillid og sikre en korrekt prisfastsættelse af aktierne på lang sigt og tilstrækkelig likviditet på aktiemarkedet.


I KPMG Investor Relations Services fokuserer vi på at hjælpe virksomheder med at opnå den bedst mulige gennemsigtighed og konsistens i deres kommunikation med de finansielle markeder. Vores team har mange års erfaring fra IR-funktioner i børsnoterede selskaber og rådgivning af institutionelle investorer og IPO'er fra de største investeringsbanker i Norden.  

Uanset om du er en børsnoteret eller ikke-børsnoteret virksomhed, er vi klar til at støtte dig i håndteringen og forbedringen af dine Investor Relations-tjenester og til at hjælpe dig med at imødekomme de stigende krav fra investorer og tilsynsmyndigheder.  

Eksempler på IR-tjenester omfatter:

Indberetningstjeneste

Udarbejdelse af eller input til investorpræsentationer, virksomhedsmeddelelser, delårs-/årsrapporter og ESG-rapporter

ESG IR-tjenester

 • Vurdering af, hvordan din virksomhed opfylder investorernes ESG-forventninger
 • Forbedring af kvaliteten af din ESG-investorkommunikation
 • ESG Rating-tjenester: Analyser af ESG-ratings og identificering af områder til forbedring
 • Vurdering af din virksomhed i forhold til jævnaldrende virksomheder med hensyn til ESG-præstationer
 • ESG-beredskab til børsintroduktion

Ad hoc-tjenester

 • Forberedelse af egenkapitalhistorien
 • IPO-beredskab og IR-støtte før børsintroduktion
 • Ændring eller optimering af aktionærstrukturen
 • Planlægning og gennemførelse af investormøder, CMD'er og webcasts
 • IR-strategi og oprettelse af IR-funktion
 • Undersøgelser af investorernes opfattelse - udefra og ind

Outsourcing af IR
For virksomheder med begrænsede ressourcer til at opbygge en effektiv intern IR-funktion, eller som kun har en håndfuld kontakter i investeringsmiljøet. Vi udnytter vores netværk af kontakter i investeringsmiljøet til at øge investor outreach og håndtere alle aspekter af IR-tjenester.


Kontakt en af vores eksperter for at høre mere