Vi er eksperter i transformationsprojekter og -programmer, og baseret på velafprøvede metoder, både agile og hybride, sikrer vi en velafstemt definition og styring af projekterne fra start til slut.

Transformationer er ikke traditionelle projekter med et velafgrænset scope og tydelige leverancer, men i stedet præget af en lærende proces. Dette skaber behov for organisering, der kan sikre opsamling og løbende udvikling af både ledere og medarbejdere. Derfor integrerer vi organisatorisk forandringsledelse som en kernekompetence sammen med både teknisk og projektmæssig ledelse. 

Vi kan hjælpe dig med alle faser i et projekt/program:

  • Etablering af projekt-/programgrundlag (businesscase, organisering, mobilisering af projektressourcer mv.)
  • Gennemførelse af projekt/program (fremdriftsrapportering, kommunikation, forandringsledelse, styring af interessenter, risikostyring, gevinstrealisering mv.)
  • Afslutning af projekt/program (overdragelse og forankring i den blivende organisation mv.).

Læs mere om vores services