Vi kan hjælpe din organisation med at skabe et overblik over jeres eksisterende IT-løsninger og deres indbyrdes afhængigheder. Ved at sikre en forståelse af både IT- og forretningsmål i sammenhæng kan vi etablere et fælles udgangspunkt for både prioritering, fokusering og handling, herunder investeringsramme og risikoprofil.

Det sker ved en tydelig afdækning af jeres modenhed samt systemmæssige og organisatoriske udgangspunkt. Herefter defineres typisk et målbillede, arkitektur og plan for to-be. Vores konsulenter bidrager med deres specifikke viden og erfaring, og gennem tæt samarbejde med jer kvalificeres både motivations- og succeskriterier i tæt forening med teknologi- og forretningsansvarlige (som ofte i dag er to sider af samme sag). Det samlede målbillede og roadmap indeholder både håndtering af quick-wins og potentialeafdækning, der kan lede til eksempelvis en investeringsramme eller en projektering eller programmatisering af transformationsaktiviteter. 

Med vores hjælp kan du opnå følgende mål:

  • Interlock mellem forretning og IT
  • Beslutningsgrundlag for prioritering og fokusering af handling
  • Konkret handlingsplan og investeringsramme
  • Kvantificering af udfordringer og deres konsekvens
  • Visualisering og kommunikation af nuværende tilstand
  • Kvalificering af motivation og succes-kriterier for forandring
  • Prioritering af indsatsområder
  • Tilsikring af quick-wins og løbende gevinst-realisering.

Læs mere om vores services