Organisationsforandringer kan være drevet af mange ting – f.eks. opkøb, sammenlægninger, nedskæringer eller IT-implementeringer, og i forbindelse med disse følger ofte ændringer i struktur, roller og ansvar for mange medarbejdere. Det kan være svært at sikre den optimale struktur og de bedste arbejdsgange og samtidig facilitere medarbejderne gennem en periode med usikkerhed.

Afhængigt af situationen vil der typisk være behov for at arbejde aktivt med ledelse, organisationsstruktur, processer og arbejdsgange samt med medarbejderkompetencer og -motivation.

Vi har dyb erfaring med af afdække organisatoriske behov, definere konkrete handleplaner og eksekvere i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere gennem aktiv forandringsledelse, der er baseret på den seneste forskning og best practice.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Forandringsledelse i alle typer forandringer
  • Kommunikationsplanlægning og -eksekvering
  • Planlægning og eksekvering af læringsforløb
  • Ledelsesudvikling
  • Teambuilding og -udvikling.

Læs mere om vores services