Den grønne omstilling mod net zero ændrer energilandskabet over hele verden. Dette ændrer også den måde, vi analyserer, investerer og driver energiaktiver på. Hovedegenskaberne ved overgangen er elektrificering og dekarbonisering på tværs af alle sektorer, med Europa som førende inden for dette område. Vedvarende energi i elsystemer, og teknologier, som fremmer dekarboniseringen (CCUS, batterilagring osv.) opstiller både muligheder og udfordringer for energisystemerne. Yderligere ved vi, at sektorkobling og PtX-projekter vil spille en central rolle i udformningen af ​​det fremtidige energilandskab.

Gældende for alle disse elementer er, at der er usikkerhed omkring politikker, teknologi og markedsdrivere, som spiller en central rolle i den videre udvikling af den grønne omstilling.

KPMG’s dedikerede kommercielle og tekniske energispecialister hjælper offentlige og private virksomheder med at navigere i disse usikre tider. Vi er dedikerede til at støtte kunder gennem energiomstillingen ved at kombinere strategisk ekspertise, sektorindsigt og markedsforståelse.

Vi kan hjælpe jer med:

  • Regulatorisk analyse: Vi hjælper kunder med at forstå og kvantificere de økonomiske og kommercielle implikationer af nye politikker og reguleringer.
  • Samfundsøkonomisk analyse: Vi bistår offentlige kunder, der udfører samfundsøkonomiske analyser, for at kvalificere potentielle nye reguleringer og politiske beslutninger til støtte for den grønne omstilling.
  • Kommerciel due diligence: Vi hjælper kunder med opkøb (både på salgs- og købsside) ved at analysere fremtidige udviklingsscenarier for energi- og infrastrukturaktiver, og rådgiver virksomheder i forbindelse med deres investerings-/salgsstrategier.
  • Sektor- og teknologianalyse: Vi udfører sektorspecifikke vurderinger (f.eks. elbiler, biogas, PtX, CCUS), som hjælper kunder med at forstå vigtige styrker og svagheder inden for specifikke sektorer og teknologier.