KPMG er det førende og mest toneangivende konsulenthus i verden inden for Shared Services og Outsourcing Advisory. Som eksempel er vi blevet udnævnt som "World's Best Outsourcing Advisors" af IAOP flere år i træk.

På den globale scene omfatter vores Shared Service og Outsourcing Advisory et hold bestående af mere end 800 specialister, som har den nødvendige indsigt og ekspertise til at hjælpe vores kunder med at designe, udvikle og styre it og forretningsprocesser på tværs af organisationer, herunder outsourcing af it-områder og optimering af eksisterende relationer mellem kunde og it-leverandør. Dette indebærer, at vi hjælper med transformation af forretningsservices til opnåelse af forbedret værdi, øget agilitet og udvikling af vedvarende konkurrencemæssige fordele. 

Vi tilsigter at levere objektiv, operationel og praktisk rådgivning til vores kunder igennem dybdegående forretningsforståelse og ved at anvende målrettede analyser, automatiserede værktøjer og empirisk data. Vores rådgivning er baseret på gennemprøvede sourcing- og shared services-metoder, som berører alle aspekter af sourcing-livscyklussen. 

Mange virksomheder har anvendt outsourcing som et middel til at opnå øget konkurrenceevne, f.eks. via reduktion i omkostninger, større adgang til kvalificerede talenter eller øget fokus på kernekompetencer.

Outsourcing kan hjælpe virksomheder med at konkurrere mere effektivt igennem transformation af intern drift, f.eks. ved: 

 • Centralisering af supportafdelinger som IT, HR, Finans og udvikle shared service- afdelinger for at undgå dobbeltarbejde og opnå stordriftsfordele.
 • Outsourcing af ikke-strategiske supportafdelinger eller forretningsprocesser til eksterne serviceleverandører, som har fokuserede kompetencer, standardiserede leverancemodeller og infrastruktur.
Outsourcing kan give mange nye forretningsmuligheder og fordele, men dertil følger også nye forretningsrisici. Vi assisterer vores kunder med håndtering af risici relateret til skat, lovgivning, revision, teknologi og risici i selve transformationsprocessen.
 
The Service Delivery Lifecycle
Vores Shared Service og Outsourcing team rådgiver inden for hele sourcing-livscyklussen, som KPMG har opdelt i fem hovedområder:
 • Strategi 
  Det overordnede formål med strategifasen er at fastlægge, hvordan it-leverancemodellen skal sammensættes.
 • Design
  Designfasen håndterer udarbejdelsen af den fremtidige target operatingmodel og et transformations-roadmap for, hvordan den implementeres.  
 • Implement
  Implementeringsfasen håndterer organisationens overgang til den nye operating-model.
 • Monitor
  Monitorering består af identifikation af forbedringsmuligheder i det eksisterende it-sourcing-setup med mulighed for input til et redesign af en ny it-serviceleverancemodel.
 • Governance
  Formålet med governance er at maksimere værdi og begrænse risici inden for den valgte it-leverancemodel.