Fokus på fremtidens økonomifunktion

INTERIM ASSISTANCE - til driftsfunktioner og ekstra support til opgaver/efterslæb

Vi tilbyder interim assistance på både medarbejder- og ledelsesniveau. Vores interim konsulenter kan træde til med de nødvendige kompetencer i både kortere og længere perioder når din virksomhed står over for uforudsete ressource behov såsom barselsorlov, arbejdsbyrder, efterslæb mm. Desuden kan vores interim konsulenter understøtte driften ifm. udviklingsprojekter.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du vil vide mere omkring vores ydelser og services.

Interim roller

Interim roller

CFO

Øverste ansvarlig for økonomi og digitalisering, bl.a.:

 • Sparring med CEO
 • Optimering af processer
 • Direktions- og bestyrelsespræsentationer

Finance Manager

Ansvarlig for den månedlige rapportering, bl.a.:

 • Budgetopfølgning
 • Cash flow styring
 • Kvalitative analyser

Financial Controller

Daglig finansielle styring under Regnskabschef, bl.a.:

 • Ekstern afrapportering
 • Periodeluk
 • Konsolidering
 • Afstemninger

Regnskabschef

Ansvarlig for regnskabet og finansiel styring, bl.a.:

 • Sikre korrekt og rettidig bogføring samt periodeluk
 • Governance og kvalitetssikring
 • Indrapportering til myndighederne

Business Partner

Strategisk samarbejdspartner for CFO/områder, bl.a.:

 • Strategisk ledelsesinformation
 • Budgetproces
 • Udvikling af strategiske værktøjer til ledelsen

Business Controller

Daglig økonomistyring under CFO’en, bl.a.:

 • Daglig controlling
 • Budgetopfølgning
 • Forecast
 • Ledelsesrapportering


Kontakt os