Er jeres virksomhed i økonomiske vanskeligheder, og har I behov for at forbedre dens resultater, kan vi assistere jer med at prioritere de problemstillinger, I står overfor, og fokusere på igen at finde den rette vej til vækst.

I en hurtigt skiftende forretningsverden kan alle virksomheder komme til at stå over for alvorlige udfordringer. Uventede markedsændringer eller et skridt i den forkerte retning kan i værste fald medføre negativ indvirkning på en virksomheds præstationer og værdier. Vi hjælper jer gennem vanskelige perioder til at levere konkrete resultater til jeres interessenter.

Turnaround
Som ekstern rådgiver hjælper vi jer med at forbedre jeres virksomheds resultater – vi hjælper jer med at prioritere de udfordringer, I står overfor, og fokusere på igen at finde den rigtige vej til vækst.

Finansiel omstrukturering
Når en virksomhed står over for økonomiske udfordringer, vil dens interessenter som oftest efterspørge en konkret handlingsplan til at hjælpe med at genopbygge tillid til virksomheden. Vi hjælper jer med at forstå den komplekse sammensætning af låntagere, långivere og aktionærer, så I er på forkant med problemerne og klædt på til at træffe de bedste beslutninger.

Insolvens
I en nødlidende virksomhed står ledelsen over for en række udfordringer. Vi hjælper jer med at vurdere jeres situation og om nødvendigt med at udvikle en handlingsrettet insolvensplan. Vi arbejder sammen med jer og jeres interessenter for at identificere, hvordan I kan maksimere den tilgængelige værdi i virksomheden.

Fakta: Independent Business Review!
Et Independent Business Review (IBR) er en uafhængig finansiel gennemgang af en virksomhed. Den er baseret på finansielle nøgletal og giver et objektivt syn på virksomhedens fremadrettede udvikling.

Et IBR præsenterer en struktureret plan for at opretholde virksomhedens fremtidige drift og indeholder strategiske muligheder for virksomhedes interessenter. Den vil være skræddersyet til den situation, virksomheden er i, og rekvireres som oftest af banker, der yder lån til virksomheden, ledelsen, private equity-ejere, investeringsbanker eller andre nøgleinteressenter.

Kontakt vores eksperter