Hvis en virksomhed har en positiv samfundspåvirkning, kan det have en væsentlig indflydelse på bundlinjen. Det er simpelthen en god forretning at måle og styre samfundspåvirkningen. Vi hjælper virksomheder med at udvikle responsstrategier, som beskytter og skaber værdi for deres aktionærer og det omkringliggende samfund. Vi kan assistere med udvikling af værktøjer til at følge virksomhedens performance og til at gennemføre vurderinger af klimapåvirkning. 

Vores True Value-værktøj kan måle den finansielle værdi, som en virksomhed skaber i og belaster samfundet med. Metodikken kan anvendes på en hel virksomhed, en afdeling eller et projekt.  Resultaterne giver en helhedsorienteret tilgang til at forbedre virksomhedens resultater og strategi samt til at forbedre dens indflydelse.

Ved hjælp af vores True Value-metodik kan vi:

  • Identificere og udtrykke i finansielle termer den værdi, som en virksomhed skaber i eller belaster samfundet med qua sin miljømæssige, sociale eller finansielle adfærd.
  • Vurdere, hvilken fremtidig effekt en virksomheds samfundspåvirkning kan få. 
  • Udvikle business cases, som skaber værdi for aktionærerne ved at forøge den værdi, som skabes i samfundet.

Følg os