Bæredygtighedsrapportering skaber værdi for både interessenter og virksomheder og sikrer compliance, reducerer risici, skaber tillid og muliggør partnerskaber og innovation. Strategisk bæredygtighedsrapportering er derfor et forretningskritisk element i både intern og ekstern kommunikation og et vigtigt værktøj til at formidle værdien af ​​bæredygtighed til interessenter.

Der er dog nogle problemer, du kan komme ud for i forbindelse med ​​ESG-rapportering:

 • Udfordringer med at fastsætte KPI'er grundet uklarheder i deres definitioner og vanskeligheder med at hente information fra virksomhedens ERP-systemer; og
 • Systemer og processer kræver justeringer for at opfylde oplysningskravene.

Med ESG og ikke-finansiel rapportering øverst på dagsordenen, har revision en vigtig rolle at spille – nemlig at være med til at skabe indsigter, der har indflydelse. ​

Hvad er ESG-rapportering og -revision, og hvordan kan vi hjælpe jer?

I sin kerne er ESG-rapportering den årlige ikke-finansielle rapport, der udsendes af en virksomhed for at dokumentere og rapportere til markedet om virksomhedens fremskridt med at nå dens ESG-mål.

Vi kan hjælpe jer med ESG-rapportering på en række forskellige måder og på forskellige dele af rapporteringsrejsen, hvor vi tilbyder funktionel og operativ support ved at assistere med:​​​​​

 • Effektiv rapportering, herunder: træningsworkshops, væsentlighedsvurderinger, benchmarking, content-identifikation og -udvikling, rapporteringsstruktur samt planlægning af datakrav og compliance reviews.
 • Standardtilpasning, herunder: vejledning i oplysningsrammer, vurdering af gaps og implementeringsstøtte ift. rammerne, heriblandt EU-taksonomi, CSRD, TCFD, SASB, SECR, GRI, <IR>, WEF, CDP og SDG’erne.
 • Datakvalitet, herunder: design af passende målinger, udarbejdelse af effektive metodeerklæringer og forbedring af rapporteringsprocessens effektivitet og relevante kontroller.
 • Klimaregnskab, herunder overvejelse af klimarisici og dets indvirkning på indregning og måling, oplysningsforventninger til FRC og regnskab for CO2-kvoter og offsets. 

Vores Assurance Services

Vores portefølje af ESG Assurance Services sigter mod at opfylde behovene hos en række forskellige organisationer, uanset dit modenhedsniveau, branchefokus eller behov.

Vi leverer funktionel support til:

Vi afholder workshops for at give et overblik over ESG-assurance og det aktuelle rapporteringslandskab, herunder de mest udbredte rapporteringsrammer.

Dette kan omfatte:

 • Oversigt over ESG Assurance og det aktuelle rapporteringslandskab.
 • Fremhævelse af, hvad du skal gøre for at blive klar til assurance og for at imødekomme ekstern og intern efterspørgsel.

Vi udfører et indledende pre-readiness-tjek af jeres ​​ESG-rapporteringsprocesser og interne kontroller, både overordnet set og på indikatorniveau. Vi udfører en gap-analyse og leverer benchmark af relevante ESG-definitioner, rapporteringsomfang, anvendte metoder, registrering, aggregering og intern gennemgang af rapporterede oplysninger.

Dette kan omfatte:

 • ESG Assurance ved at udføre en gap-analyse og readiness assessment som et første skridt i den overordnede ESG Assurance rejse
 • Kvalitetstjek af projektsupport og driftsrådgivning ved at bruge KPMG Sustainability Assurance Manual (KSAM) og KPMG GHG Assurance Manual (KGAM).

Vi yder ekstern assurance i overensstemmelse med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000. Dette inkluderer formelle udtalelser om rapporterede ESG-målinger og oplysninger, og støtter jer i at tilpasse til obligatoriske eller frivillige oplysningsrammer.

Dette kan omfatte:

 • Revision af ikke-finansiel rapportering i overensstemmelse med ISAE 3000​
 • Begrænset eller rimelig assurance af påkrævede ikke-finansielle rapporteringer i overensstemmelse med national lovgivning
 • Frivillige bæredygtighedsrapporter.

Vi yder ekstern assurance i overensstemmelse med International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3410. Formålet med ISAE 3410 er at opnå enten begrænset eller rimelig assurance, alt efter hvad der er relevant, ift. hvorvidt GHG-erklæringen er fri for væsentlig fejlinformation. GHG-erklæringer øger pålideligheden af ​​de emissionsoplysninger, der rapporteres om.

Ydelserne kan omfatte:

 • Revision af ikke-finansiel rapportering i overensstemmelse med ISAE 3410
 • Gennemgang af virksomheden og dens miljø, risikoidentifikation og risikovurdering af væsentlig fejlinformation i GHG-erklæringen; procedurer for at imødegå de identificerede risici.

How we deliver ESG reporting

Vi bruger vores Powered Enterprise -framework til at levere ESG-rapportering. KPMG Target Operating Model giver en tilgang til ESG-rapportering og håndtering af udfordringer, som omfatter førende praksis og strukturer.

Vores services inden for ESG-rapportering kan omfatte følgende faser:

Establering

Tilpasning af væsentlige ESG-emner til standarder for rapportering og benchmarking af aktuelle oplysninger ift. peers og brancheførende praksis. Forståelse for den eksisterende ESG-rapporteringsstrategi og etablering af ESG-programstyring.


Implementering

Udførelse af den designede target operating model til ESG rapportering. Denne fase omfatter aktivering, træning og kommunikation.


Vurdering

Dette step inkluderer en vurdering af virksomhedens nuværende muligheder. Dette indebærer ESG-rapporteringsstrategi, rapporteringsstruktur, kontroller, datastyring og styring målt i forhold til den førende praksis i jeres branche.


Opretholdelse

Løbende overvågning af ESG-rapporteringskrav, -processer og vurdering af driftseffektiviteten af kontroller for at forbedre rapporteringsprocesser og -teknologi. Herunder løbende træning.Design

Udvikling af et ESG-rapporteringsprogram og en target operating model. Dette inkluderer processer, kontroller, teknologi og organisationsstruktur, som er baseret på resultaterne af vurderingen og gapanalysen.


Assurance

Ekstern assurance af ESG-rapportering og data.
Indsigter om ESG-rapportering