I KPMG Danmark tilbyder vi en løsning, der giver indsigt i jeres virksomhed, leverandører, samarbejdspartnere og up-stream forsyningskæde på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder (ESG).

ESG IQ, som er udviklet med Google, sammenligner din virksomhed med mere end 80.000 andre organisationer og vurderer, hvordan jeres organisation og leverandører er benchmarket inden for jeres sektor, baseret på jeres valgte kriterier. Ydermere giver værktøjet mulighed for en individuel vurdering af medieomtalen på en organisation, og om dette vurderes som negativt/positivt for organisationerne eller leverandøren.

Alle disse funktioner giver jer mulighed for at arbejde strategisk med ESG på tværs af forsyningskæden eller i jeres egen organisation for at forbedre ESG-benchmarking i jeres branche.

KPMG Danmark tilbyder tre abonnementsniveauer, som hjælper jer på rejsen med ESG:

Basic:
Basic-abonnementet giver dig adgang til værktøjet ESG IQ, med en betaling pr. brugeradgang. Dette giver mulighed for løbende at benchmarke jer mod konkurrenter, samt overvåge ydeevnen af jeres forsyningskæde.
Basic +:
Basic+ abonnementet giver dig adgang til værktøjet ESG IQ, med en fast betaling på op til 10 brugere. Dette giver mulighed for løbende at benchmarke jer mod konkurrenter, samt overvåge ydeevnen af jeres forsyningskæde. Ydermere vil KPMG én gang om året udarbejde en rapport om jeres præstation baseret på ESG IQ data, for at give jer et overblik og en strategisk tilgang til, hvordan I kan arbejde med ESG-agendaen.

Adapted Solution:
Vores adapted solution giver jer adgang til værktøjet ESG IQ, med en fast betaling som dækker 10+ brugere. Dette giver mulighed for løbende at benchmarke jer mod konkurrenter, samt overvåge ydeevnen af jeres forsyningskæde.

Ydermere vil KPMG på baggrund af en aftale med jer udarbejde en rapport om jeres præstation baseret på ESG IQ data, for at give et overblik og en strategisk tilgang til, hvordan I kan med ESG-agendaen. Disse rapporter kan leveres så ofte som det aftales mellem jer og KPMG.

ESG IQ Product