Hvorfor skal du bekymre dig om bæredygtig skat?

At sikre transparens om en virksomheds skattemæssige position og tilgang til skat bliver i stigende grad en del af normalen. Nogle virksomheder har allerede rapporteret gennemsigtigt om deres skattemæssige position i flere år, hovedsagelig som reaktion på, at samfundet og andre vigtige interessenter lægger stort fokus på dette. Mange af disse har fremmet land-for-land skatteindberetning for at kunne vurdere, om multinationale virksomheder er involveret i aggressive eller misbrugende skatteordninger eller har penge gemt i skattely.

Selvom din virksomhed endnu ikke er blevet påvirket af dette, er der andre grunde til, hvorfor det er en god idé at tænke over, hvordan det skiftende skattelandskab kan have indflydelse på din virksomhed. 

Transparens handler om at skabe tillid

At være åben om jeres aktiviteter, planer og fremskridt vil hjælpe jeres interessenter til at forstå, hvem I er som virksomhed.Frivillig indberetning bliver mere kompliceret

Virksomheder skal forstå de skattemæssige elementer af de rapporteringsstandarder, de er tilsluttet som en del af bredere bæredygtighedsinitiativer, og hvordan disse sammenlignes med eller supplerer andre skattemæssige oplysninger, såsom principper, oplysninger og rapportering, for at opfylde kreditvurderingsbureauers kriterier.Øget regulering

EU's forslag om land- for-land-rapportering blev offentliggjort i december 2021. Med det kræves, at udvalgte multinationale selskaber oplyser deres indkomstskattebetalinger på land-for-land-basis i de EU-medlemslande, de opererer i.


Investorer vurderer i stigende grad skattemæssig bæredygtighed

Investorer efterspørger oplysninger for at vurdere værdipåvirkningen af virksomheders governance og skattestrategi, som er blevet vedtaget, ud fra et økonomisk, miljømæssigt og bæredygtighedsperspektiv.

Vores ydelser inden for bæredygtig skat

Vi hjælper kunder med at forberede sig på skattemæssig transparens ved at dele vores detaljerede viden om de forskellige initiativer, som findes – blandt andet – GRI 207 (Skat) og B-Team-principper – og de tendenser, virksomheder står over for, gennem hele deres rejse mod en mere bæredygtig skatteadfærd.

Selvom niveauet af support fra vores side vil afhænge af hver enkelt kundes behov, kan rejsen til øget skattemæssig transparens omfatte alle nedenstående punkter. Generelt forventer vi, at vores services skal omfatte mere end blot udarbejdelse af en rapport.

Rejsen til skattemæssig transparens:

Et robust sæt af skatteprincipper, -politikker og -strategier er grundlaget for at have en ansvarlig skatteadfærd. Derfor inkluderer dette:

 • Gennemgang af en kundes eksisterende skattepolitik gennem KPMG Tax Policy Checklist samt hjælp med at udvikle passende skattepolitikker.
 • Modenhedsvurdering og gapanalyse af politikker og strategier i forhold til gældende standarder for skattemæssig transparens. 

Et framework, som sørger for, at skattepolitikker implementeres effektivt og overvåges løbende med centrale ansvarslinjer, er samtidig med til at sikre, at målene bliver til virkelighed. Vores specialister kan hjælpe med at:​​​​​​

 • Identificere og gennemgå skatterisici (finansielle og ikke-finansielle) for at hjælpe kunder med at identificere gaps i frameworket samt opdatere politikker og praksis.
 • Udføre en interessentvurdering i relation til de identificerede risici.

Benchmarking kan hjælpe din virksomhed med at:

 • Sammenligne interne skattepolitikker/strategier på tværs af forskellige geografier/segmenter af en stor koncern med henblik på anvendelse af koncerndækkende standarder.
 • Sammenligne opdaterede standarder med peers og/eller informaiton om best practice.
 • Identificere om jeres politikker og tilgang til skatteadfærd er i overensstemmelse med forskellige standarder for transparens.

Forståelse for, hvad der skal offentliggøres, kommer delvist af at forstå, hvad dine interessenter ønsker at vide, og hvad du ønsker at offentliggøre. Dette inkluderer:

 • Gennemgang af omdømmerisici relateret til skat, herunder analyser af mediedækning og interessentvurderinger.
 • At finde det rette fokus og balance i, hvad der skal afsløres og fremhæves
 • Sikring af at der er overensstemmelse mellem skattepolitikken, skattestrategien og bæredygtighedsstrategien. 

Når først din virksomhed er på rette vej i forhold til at sikre en højere grad af skattemæssig transparens, så kan i starte med at træffe beslutninger, så som:

 • Hvad skal I oplyse, og hvilke standarder og initiativer skal I følge? Her kan vores specialister bidrage med deres viden til at vejlede og rådgive.
 • Hvilken tilgang skal i tage til dataindsamling? Det kan enten være internt eller ved at bruge vores teknologiske løsning.
 • Hvilket format skal I bruge til rapportering? Det kan f.eks. være i jeres bæredygtighedsrapport, i en separat rapport eller på jeres websider.

Når I er klar til at tænke på publicering, så kan en KPMG Tax Impact Report udarbejdes ved hjælp af vores Tax Transparency Reporting Framework.

Hvordan kan vi hjælpe med bæredygtig skat?

Vores IMPACT Tax and Legal netværk har en arbejdsgruppe dedikeret til Tax Impact Reporting, hvor erfaringer på markedet deles, så du kan drage fordel af best practices.

Vi arbejder tæt sammen med det globale netværk for at tilbyde relevante tjenester og bruger vores egne interne teknologitjenester til at give dig de bedste bæredygtige tilbud inden for skat.

Hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om bæredygtig skat, er du velkommen til at kontakte vores ESG-eksperter nedenfor.