KPMG har vidtrækkende erfaring inden for design og implementering af digitale løsninger, der hjælper med at styrke den offentlige sektor som helhed.

Vi lever i en digital tidsalder. Digitalisering er en central udfordring og vil fortsætte med at være det i takt med kontinuerligt stigende digitale færdigheder i samfundet og heraf følgende krav om implementering af digitale løsninger. Den moderne borger kan selv håndtere en række administrative opgaver, så længe samfundet stiller de nødvendige muligheder og værktøjer til rådighed.

Stærke digitale løsninger kan skabe værdi for både borgere og virksomheder. Samtidig vil besparelser på ét område i den offentlige sektor frigøre ressourcer til investering i andre områder, såsom:

  • Sundhed
  • Uddannelse
  • Velfærd

Hvordan vi skaber værdi for vores kunder

KPMG har stor erfaring med at støtte digitalisering i Danmark. Ved at tilbyde en lang række ydelser – og trække på vores internationale netværk af førende knowhow og kompetencer lokalt forankret gennem vores specialister i den offentlige sektor – kan vi hjælpe vores kunder i den offentlige sektor med at håndtere udfordringerne ved digitalisering.