Morten Høgh-Petersen er uddannet statsautoriseret revisor, partner i KPMG Danmark og leder af vores afdeling for Venture og Startup services.

Det lå ikke i kortene, at Morten skulle blive revisor. Han er ud af en lægefamilie, og selvom han godt vidste, at det ikke var den vej, han skulle gå, så var det heller ikke revisor, som var i tankerne, da han i 1999 startede på CBS. Her fik han dog en interesse for økonomi, og det førte til, at han i 2002 startede hos KPMG:

Med min baggrund fra hæren var jeg rimelig hierarkisk skolet, så jeg tror egentlig, at jeg passede godt ind i branchen, som den var dengang. Det handlede meget om at arbejde hårdt, så man kunne arbejde sig op, og det passede godt til mig grundet min erfaring. Men i dag virker det meget umoderne, og efter min mening lagde man mange timer, uden at det nødvendigvis var kvalitetstid. I branchen var det et mål i sig selv at være meget på arbejde.

Udvikling af den næste generation af revisorer

Arbejdstiden i revisionsbranchen er noget, som Morten i dag har meget fokus på – bl.a. på grund af sin egen erfaring. For ham er det vigtigt at gøre klart, at hvis man leverer 40 effektive timer, så er det bedre, end at arbejde meget uden at være effektiv:

- Jeg har meget i mod at være på kontoret, bare for at være der. Noget af det vigtigste for mig er at skabe bedre vilkår for de unge medarbejdere, der kommer efter mig. Jeg ønsker, at den næste generation af statsautoriserede revisorer i KPMG får en bedre og nemmere rejse, end min har været. Jeg tror, at man kan etablere strukturer, hvor den enkelte statsautoriserede revisor kan have et familieliv og en hverdag, som balancerer på en fornuftig måde. Det synes jeg ikke, at min har gjort i det omfang, jeg godt kunne have ønsket mig.

Derfor lancerede vi, i KPMG Danmark, i foråret vores nye SR-akademi, som har til formål at skabe bedre balance, når vores medarbejdere læser til statsautoriseret revisor, og det er vigtigt at den balance også fortsætter på den anden side af den sidste eksamen.

For Morten er det derudover også et stort fokus, at vi giver plads til de yngre medarbejdere, som sigter mod at blive statsautoriseret:

Noget af det jeg ser som meget vigtigt for at udvikle den næste generation af selvstændige og dynamiske revisorer er, at de ældre partnere skal give plads til, at de yngre, inden for fornuftige rammer og med støtte, kan få lov til selv at få ansvar og selv varetage en større del af kundekontakten. Revisorbranchen har en aldersudfordring, hvor en masse af de erfarne revisorer er på vej på pension, og derfor bliver vi nødt til at skabe bedre vilkår, så vores yngre medarbejdere har lyst til at blive i faget.

Passion for at arbejde med iværksættere

Da Morten opnåede titlen som statsautoriseret revisor i 2011, lavede han samtidig også et karriereskifte inden for revisionsbranchen. Han begyndte at fokusere på at arbejde med tech-iværksættere og skalerbare virksomheder. Dette gav mulighed for at være tættere på ejerlederen, hvilket passede til hans ønske om at have mere med mennesker at gøre:

- Det hele startede med, at jeg sammen med en advokat tog ud på DTU i 2011. Dette i en tid, hvor der var et helt andet iværksættermiljø i Danmark. Her begyndte vi at lave pro bono-undervisning ved at hjælpe nogen af de ingeniører, som prøvede at starte virksomhed op. Startup-miljøet er et interessant miljø, og det er et fantastisk læringsmiljø for revisorer. For mig er noget af det mest spændende interaktionen med kunden og deres udfordringer. Der er mange følelser i spil, og jeg har siddet i møder, hvor der både er blevet grint og grædt. Jeg kan godt lide, at det er rigtige mennesker af kød og blod, vi har med at gøre.

Morten har fortsat sit store engagement i startups, og foruden at være leder af vores Venture og Startup-team, underviser han også på universiteter, laver pro bono-arbejde for startups, og er engageret i det store iværksætterprogram, Tech Nordic Advocates, med fokus på at fremme kvindelige iværksættere. 

Erfaringer fra hæren og frivilligt arbejde som spejderleder

De læringer som Morten tog med fra sin uddannelse og tid i hæren, fylder stadig i måden, han arbejder og er leder på i dag: 

- Noget af det vi lærte, som det vigtigste i forsvaret var, at hvis man har en mission, så handler det om, at teamet forstår målet og opgaven godt nok til at kunne fortsætte i den rigtige retning, selvom vejen dertil bliver anderledes, end hvad planen oprindeligt sagde. Dette fordi de har forstået målsætningen og er selvstændige. De løser selv opgaven uden at behøve detailstyring.

For Morten er det derfor også vigtigt, at medarbejderne ikke er bange for at begå fejl:

Vi skal have en kultur, hvor det er tilladt at begå fejl. Hertil hører også, at man ikke skal være bange for at handle og tage ansvar, fordi man ved, at ens chef har ens ryg, hvis man begår fejl. Som ledere skal vi bemægtige vores medarbejdere til at lære og tage ansvar, og se dem vokse.

Det er ikke kun hæren, som har haft indflydelse på den person, Morten er i dag. Han er nemlig vokset op med en far, som var meget aktiv i spejderbevægelsen, og derfor blev han også selv spejder i 1989.

Allerede som 16-årig blev Morten udvalgt som spejderleder, og tog i den forbindelse alene på ture med børnene. Morten var aktiv i spejdergruppen helt frem til 2012, hvor han fik tvillinger, og tiden blev mere knap. Men han understreger, at det frivillige arbejde fortsat er en af hans store passioner:

At lave frivilligt arbejde og gøre noget for andre er virkelig min store passion. Det er også sådan jeg ser, at man i et firma, som KPMG, bliver nødt til at gøre tingene. Vi bliver nødt til at give noget til en potentiel kunde eller medarbejder, og ikke altid forvente, at vi får noget igen. Men hvis du starter med at give, så er der en god sandsynlighed for, at du får noget igen. Det er den loyalitet og sammenhængskraft, som jeg tror utroligt meget på.

Vi glæder os til at følge Mortens videre arbejde med iværksættere. Fornyeligt har han budt velkommen til to nye statsautoriserede revisorer, som skal arbejde med startups og selskaber med ventureinvesteringer.

Læs mere om teamets arbejde via linket nedenfor.

Læs flere indsigter her