ESG ratings er blevet et vigtigt element i investorernes analyser af deres potentielle investeringer og bør derfor ikke negligeres af virksomhederne.

De fleste ESG-ratings måler virksomhedernes eksponering til risici og muligheder relateret til E (Enviromental) , S (Social) og G (Governance). En høj rating betyder bl.a., at virksomheden er god til at håndtere disse risici. Mange investorer foretrækker at investere i selskaber med en god rating, da de ofte har lettere adgang til kapital, bedre brand reputation, lettere ved at tiltrække talenter og har bedre styr på deres risici.

ESG-ratings kan påvirke prisfastsættelsen

De mest anvendte rating bureauer er MSCI, Moody’s, Sustainalytics og ISS og de største institutionelle investorer supplerer typisk med egne modeller. Da de fleste investorer benytter ESG-ratings i deres investeringsbeslutninger, kan en dårlig rating betyde, at selskabet fravælges eller at aktien prisfastsættes med en discount til de nærmeste peers.

Det handler ofte om data

De fleste virksomheder kan forbedre deres ratings ved at analysere rating bureauernes metoder og resultaterne af deres analyser. Ved at forstå betydningen af de enkelte kriterier og hvor virksomhedens styrker og svagheder ligger, kan man identificere sine gaps og reagere på dem. Ofte handler det om manglende data og rapportering, men det kan også skyldes manglende håndtering af risici eller ”ESG controversies”.

Analysen vil desuden give en større forståelse af, hvordan omverdenen ser på virksomhedens ESG-performance og kan være et godt input til at sikre at ESG-strategien og rapporteringen imødekommer markedets forventninger. 

Men arbejdet med ESG-ratings kan være særdeles ressourcekrævende for virksomhederne. Hvilke rating bureauer skal man prioritere, hvordan fungerer deres modeller, hvad skal der til for at opnå en bedre score og hvordan finder man ressourcer til at besvare de omfattende spørgeskemaer? 

Hvordan kan KPMG hjælpe?

KPMG’s ESG og Investor Relations Services har udviklet modeller, som hjælper med at analysere data fra en lang række rating bureauer. Modellerne kan medvirke til at analysere virksomhedens ESG-performance i et bredere perspektiv og sætte det i relation til de mest relevante peers.

Vi hjælper virksomhederne med at: 

  • prioritere de rating bureauer, der er mest relevante for den enkelte virksomhed og dens target investorer
  • forstå rating bureauernes metoder og væsentlighedsvurderinger
  • analysere de underliggende resultater og identifikation af gaps (absolut og ift. peers)
  •  identificere og prioritering af indsatsområder for at maksimere impact 
  • udarbejde af en action plan for virksomheden med forslag, som skal forbedre ratings på kort og lang sigt

Herudover kan vi hjælpe med at analysere eventuelle ”controversies”, og hvordan de påvirker ESG-ratings.