Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om cyber- og informationssikkerhed, og KPMG’s Head of Cyber, Christian Wernberg-Tougaard, er netop blevet genudpeget til at sidde i rådet. Med udgangen af året afslutter Cybersikkerhedsrådet sin første periode fra 2020-2021. Rådet skal derfor nedsættes på ny, og i 2022-2023 byder Cybersikkerhedsrådet altså igen velkommen til Christian Wernberg-Tougaard, der også har siddet i den foregående periode.

”Jeg ser det som en stor ære, at jeg er blevet genudpeget som medlem af det nationale Cybersikkerhedsråd, som løbende rådgiver regeringen om tiltag og strategier, som kan gøre Danmark til et mere (cyber)sikkert sted at være, ” siger Christian Wernberg-Tougaard og fortsætter:

”Som ét af verdens mest digitaliserede lande, bliver vi dagligt truet, og de cyberkriminelle har fire ting, som gør dem farlige:
1. De har billig adgang til avanceret teknologi
2. De har masser af tid
3. De er ofte end ikke i nærheden af “lovens lange arm”
4. Og så har de skalerbarhed - hvis det de gør er profitabelt, så kommer der flere og flere til.

Bare se på Vestas, som ét af de seneste eksempler i en dansk kontekst”.


Christian Wernberg-Tougaard har været leder af KPMG’s cybersikkerhedsenhed siden 2020, og bare på den korte tid, er der sket en rivende udvikling i typen af cybertrusler og hyppigheden af dem, som både det private erhvervsliv og den offentlige sektor skal forholde sig proaktivt til. Christian Wernberg-Tougaard har derfor nogle klare prioriteter for, hvad hans arbejde i Cybersikkerhedsrådet skal bidrage til:

Noget af det, der ligger mig mest på sinde er, at skabe et “fuldstændigheds”-overblik af, “hvem gør hvad, hvornår, hvorfor og hvordan”, når vi bliver ramt af en national cyber-krise. Det er glædeligt, at den nationale strategi taler om en national beredskabsindsats, men vi skal videre end det - vi skal have regioner og kommuner med i ligningen. Vi skal helt ned og sikre os at myndighederne har de rette kompetencer, de rigtige værktøjer, de rette strukturer og at de grundlæggende forstår og kan navigere i dagens og fremtidens cyber-landskab.

Christian Wernberg-Tougaard
Head of Cyber
KPMG i Danmark

KPMG yder cybersikkerhedsrådgivning til gavn for hele samfundet
Christian Wernberg-Tougaards plads i Cybersikkerhedsrådet falder fint i tråd med hans og KPMG’s ambition om også at være med til at styrke cybersikkerhedsniveauet generelt i samfundet. KPMG blander sig aktivt i den offentlige debat, og spiller hvert år en aktiv rolle i den globale cybersikkerhedsmåned i oktober, hvor rådgivnings- og revisionshuset underviser folkeskoleelever i, hvordan de færdes sikkert på nettet. I år havde KPMG besøg af en 7. klasse, der skulle forsøge at sætte sig i hackernes sted og designe ”det perfekte” hackerangreb.