• 1000

Virksomheder, som er omfattende til stede i berørte områder, eller som har direkte forbindelser til de berørte områder, skal hurtigst muligt vurdere deres risikoeksponering, så de er klar til at kunne hjælpe nøgleinteressenter, medarbejdere og kunder mest hensigtsmæssigt.

Beskyt medarbejdere og kunder

 • Aktivér jeres HR-ekspertise, så I holder jeres medarbejdere sunde fysisk og mentalt ved at sørge for gode råd og vejledning til medarbejdere i de berørte områder, og benyt lejligheden til at revurdere jeres globale rejsepolitikker.
 • Efterlev retningslinjerne for best-in-practice-samfundsansvar (CSR) for at opretholde en stabil medarbejderstab, sikre miljøet, det omgivende lokalsamfund og økonomien ved at undersøge, hvordan I som virksomhed kan støtte op om forskellige beredskabsinitiativer.
 • Lav en backup-plan for de berørte medarbejdere, der kunne omfatte mulighed for automatisering af flere arbejdsopgaver, hjemmearbejdspladser eller adgang til alternative fleksible ressourcer som svar på de udfordringer, der er i medarbejderstaben.
 • Udnyt tilgængelig intern og ekstern teknologi for at forbedre samarbejdet, og stil de nødvendige værktøjer til rådighed, så medarbejdere i de berørte områder kan arbejde hjemmefra så problemfrit som muligt.
 • Tildel højeste risikovægtning til kunder fra lande, som er mindre forberedte, og de kunder, der er kritiske for beredskabsindsatsen (f.eks. hospitaler), således at der sker en prioritering i forhold til den begrænsede kapacitet.
 • Vær forsigtig med korrekt prisfastsættelse af essentielle varer såsom håndsprit og ansigtsmasker i kriseperioden. Konkurrencemyndigheder holder øje med virksomheder, der forlanger urimelige priser for disse varer.

Vurder leverandørrisici

 • Etabler et kriseberedskabsteam, der kan sikre en gnidningsfri og konsistent kommunikationsstrøm til jeres nøgleinteressenter, hvorved tillid opretholdes og kunder, som påvirkes, informeres herom.  
 • Etabler et team, der skal fokusere på jeres forsyningskæde og risikostyring. Dette team kan omstrukturere globale og regionale forsyningskæder, hvor det er muligt, ved at anvende alternative transportformer og foretage de nødvendige afvejninger i forhold til behov, omkostninger, service og risikoanalyse af alle holdbare løsninger.
 • Kortlæg de mest kritiske materialer for fremstillingen af højværdiprodukter og indtægtsstrømme. Identificer de komponenter og råvarer, der har størst indflydelse på indtægtsstrømme, hvorved det sikres, at den begrænsede kapacitet udnyttes på mest hensigtsmæssig vis.
 • Gennemgå kontrakter med nøglekunder og leverandører for at kortlægge det juridiske ansvar i tilfælde af leverancesvigt.
 • Vurder virksomhedens risikoeksponering, ved at gennemgå det aktuelle lager og bufferlager. Det er vigtigt at opbygge niveau-gennemsigtighed i virksomhedens forsyningskæder og udfærdige kortsigtede handlingsplaner.
 • Foretag en vurdering af værdikæden i forhold til andre risikofaktorer, der kan eskalere omkostningerne. Eksempelvis kan transportmangel øge omkostningerne, da transportselskaberne udnytter muligheden til at øge fortjenesten. Det er vigtigt, at man proaktivt analyserer sine ressourcer i forhold til disse udfordringer, eksempelvis ved forudbestilling af fragt.
 • Overvej nøje, om et nearshore-setup kunne anvendes som potentiel backup for at forkorte forsyningskæder og dermed øge nærheden til kunderne.

Kontrollér arbejdskapitalen og forretningsplaner

 • Overvej cashflow, styring af arbejdskapital og lagerprognoser sideløbende med prognoser for udbud og efterspørgsel.
 • Forstå, hvordan finansiel stabilitet kan blive påvirket af yderligere fald på aktiemarkedet og begrænsninger i adgangen til finansiering.
 • Gennemgå salgs- og driftsplanlægning og integreret forretningsplanlægning på tværs af hele organisationen for at sikre, at taktisk og strategisk forretningsplanlægning afpasses blandt alle forretningsfunktioner.
 • Virksomheder med mange data kan udnytte kapacitet inden for indkøb, drift og R&D ved brug af avancerede simuleringer til at identificere, hvilke afvejninger der bør foretages, i forhold til at styrke deres performance bedst muligt i den aktuelle krise.

Følg os