Virksomheder bør overvåge de aktuelle og potentielle effekter, som udbruddet af coronavirus kan have på rapporteringen, og bør stærkt overveje de følgende fem punkter for at sikre, at deres regnskabsaflæggelse og revisionsprocesser er så robuste som muligt.

Periodisk rapportering

Virksomheder bør overveje deres oplysningsforpligtelser, herunder hvorvidt de i forbindelse med regnskabsaflæggelse skal omtale de forretningsmæssige risici, som virksomheden kan påvirkes af i forbindelse med COVID-19 i henhold til gældende lovgivning. For de fleste virksomheder vil det være nødvendigt at beskrive usikkerhed som følge af COVID-19. Omtalen skal være så specifik og konkret som mulig i forhold til virksomheden.

Regnskabsmæssig og finansiel rapportering, herunder efterfølgende begivenheder

Virksomheder bør overveje, om den økonomiske usikkerhed og volatiliteten i markedet har eller vil påvirke de regnskabsmæssige konklusioner. Derudover skal virksomheder vurdere, om begivenheder, der opstår efter rapporteringsperioden, men inden regnskabet for perioden er offentliggjort, kræver omtale eller muligvis indregning.

Mulighed for at indhente information

Virksomheders evne til at indhente nødvendig information og fremlægge årsregnskaber kan være påvirket. Virksomheder med betydelige aktiviteter i de berørte lande kan som følge heraf opleve forsinkelser i forbindelse med at modtage finansielle data til koncernregnskabet.

Interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen (ICFR)

Virksomheder med betydelige globale aktiviteter bør overveje, om der er nogen indvirkning på interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen som følge af regionale konsekvenser af COVID-19. For eksempel kan nye kontroller implementeres og/eller revideres, når virksomheder begynder at ændre IT-adgange for at gøre fjernarbejde muligt for medarbejderstaben. Oplysning om væsentlige ændringer skal offentliggøres under interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen (ICFR).

Forsinket rapportering, indberetninger og kommunikation, herunder generalforsamlinger

Hvis virksomheder forventer forsinkelser i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller indberetning på grund af udbruddet eller rejsebegrænsninger, skal de kontakte deres relevante lokale tilsynsmyndigheder og redegøre herfor. Manglende overholdelse af regler og rettidig rapportering kan have konsekvenser, medmindre der er indgået specifikke aftaler med tilsynsmyndighederne.

Afhængigt af regionen kan virksomheder udsætte afholdelse af den planlagte generalforsamling til et senere tidspunkt og holde investorer underrettet om eventuelle ændringer.

Følg os