Illustration af ændringer til IFRS-årsrapport 2018

Denne publikation giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRS-årsrapport 2018 i forhold til årsrapporten 2017

 

Velkommen til vores illustrative IFRS-publikation for 2018

Dette er vores IFRS-publikation, hvor vi illustrerer, hvordan nye IFRS-regler kan påvirke årsrapporten for 2018. Publikationen indeholder illustration af nye regler, der er obligatoriske for 2018 for IFRS-aflæggere i EU.

Hæftet er opbygget, så du på højre side finder en illustration af de nye krav, mens du på venstre side finder forklaringer og referencer til de pågældende IFRS-standarder. Vi har ikke illustreret samtlige nye krav, men alene dem, der vil påvirke de fleste ikke-finansielle IFRS-aflæggere.

I forhold til 2017-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2018.
  • Den nye standard vedrørende omsætning IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers er indarbejdet. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere.
  • Den nye standard vedrørende finansielle instrumenter IFRS 9 Financial Instruments er indarbejdet. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere.
  • Ændringer til note X: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 31. december 2018.
  • I appendiks 1 finder du en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2018.
  • I appendiks 2 har vi givet et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2019 eller senere.
  • I appendiks 3 har vi illustreret, hvordan virksomheden kan præsentere implementeringen af IFRS 16 Leases, der træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2019 eller senere. Den nye leasingstandard indeholder forskellige overgangsregler og praktiske lempelser forbundet hermed. De væsentligste valg, en virksomhed skal træffe i forbindelse med implementeringen og de oplysninger, der skal gives i årsrapporten 2019, er illustreret i dette appendiks.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.

Følg os