Ny udgave af Insights into IFRS

Ny udgave af Insights into IFRS

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

Den nye udgave indeholder særligt udvidet vejledning

IFRS windows

Anvendelse af IFRS-standarder på transaktioner og ordninger kan være en stor udfordring. Insights into IFRS er baseret på KPMG's erfaring med IFRS-standarder over hele verden. Vi har anvendt de mange spørgsmål, vi har fået, som grundlag for at udarbejde vejledning og fortolkning om anvendelse af IFRS-standarderne i praksis.
 

Publikationen er opdelt i emner og krydsrefererer i stort omfang til de IFRS-standarder, som er udstedt pr. 1. august 2019, og som finder anvendelse på regnskabsår, der begyndes den 1. januar 2019 eller senere. For at I kan planlægge fremadrettet, gennemgår vi også de standarder, som er udstedt, men som endnu ikke er trådt i kraft, og vi kaster lys på områder, som sandsynligvis vil gennemgå forandring i den nærmeste fremtid.

 

Indhold af Insights into IFRS, der kan fremhæves

 • Giver den indsigt, som er påkrævet for overholdelse af nuværende IFRS-krav
 • Indeholder vejledning til at udarbejde og læse årsrapporter
 • Giver en klar og grundig analyse af teknisk indhold
 • Fremkommer med eksempler fra det virkelige liv til at belyse anvendelse i praksis
 • Indeholder de seneste tendenser inden for IFRS og fokus på udvikling fremadrettet
 • Fokuserer på generelle forhold såsom virksomhedssammenslutninger og dagsværdimåling
 • Belyser specifikke poster i balance, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse
 • Beskriver specifikke emner inden for løbende rapportering og emner af relevans for virksomheder, der skal overgå til regnskabsaflæggelse efter IFRS
 • Afdækker finansielle instrumenter
 • Indeholder en oversigt over nuværende og kommende krav.
   

Sådan bestiller du bogen

Du kan bestille bogen i papirudgave til en pris af 1.000 kr. + moms ved at sende en mail til Rikke Løntoft Egholm.

Du kan også downloade en udgave af Insights into IFRS: An overview (PDF 1MB), som giver revisionsudvalg og bestyrelser et overordnet indblik.

For yderligere spørgsmål til eller oplysninger om IFRS, kontakt Michael Sten Larsen.

Følg os