Kim Schmidt

Partner

KPMG i Danmark

Kim har 20 års erfaring fra revisionsbranchen. De sidste 10 år med fokus på finansielle virksomheder samt tilhørende services (forsikringsmæglere, forsikringsagenter mv.). Udover hovedfokus på den finansielle sektor har Kim sideløbende serviceret adskillige andre brancher, herunder ejendomsadministration og investeringsselskaber, service- og outsourcing-selskaber, shipping mv.

  • Statsaut. revisor

  • Certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for forsikringsvirksomheder