Jan Per Jensen

Director, Advisory

KPMG i Danmark

Jan Per er en del af KPMG Financial Services og tager herigennem del i KPMG’s arbejde inden for den finansielle sektor. Jan Per har erfaring med og kendskab til lovgivningsmæssige og regulatoriske krav for finansielle virksomheder og har erfaring med rådgivning af finansielle virksomheder inden for regulatoriske og regnskabsmæssige forhold.


Jan Per er medlem af KPMG’s internationale Insurance Topic Team, der varetager KPMG's IFRS kvalitetssikring, samt kommentering af IFRS relaterede emner for forsikringsindustrien, herunder ved indførelsen af nye IFRS’er
Jan Per har siden 2005 ydet rådgivning og revision til forsikringsselskaber inden for risikostyring, solvens II-forberedelse og implementering samt inden for regnskabsmæssige forhold omkring forsikringsmæssige forhold.
 

  • Statsautoriseret revisor

  • Certificeret til at revidere finansielle virksomheder i Danmark (forsikring)