Holger Nikolaj Jensen

Senior Manager, Transformation & Sustainability Advisory

KPMG i Danmark

Holger Nikolaj Jensen er senior manager i Transformation & Sustainability Advisory, hvor han har fokus på grøn omstilling, særligt i relation til energi og energi-relaterede emissioner.

Holger har 12 års erfaring med arbejde indenfor energi og grøn omstilling. Med en fortid i både Dansk Energi og Klimarådet har han en særlig ekspertise indenfor regulering af energisektoren og naturlig monopoler, politikudvikling samt samfundsøkonomisk konsekvensanalyser af reguleringen.

Senere har Holger i godt 5 år arbejdet som management konsulent, og startede d. 1. september i 2021 i KPMG med fokus på, hvor klimapolitik og samfundsøkonomi møder markedet, samt fokus på kommerciel rådgivning til selskaber om håndtering af ny klimapolitik fra både EU og Danmark.

Herudover har Holger en dyb erfaring med kortlægning af Scope 1-3 CO2-udledninger i virksomhedernes værdikæde, udvikling af klimastrategi for at reducere udledninger i de tre scopes. Herunder brug af offsetting til at imødekomme både ny regulering samt stadigt stigende fokus på grøn omstilling fra forbrugerne.

Holger har en master i økonomi fra Københavns Universitet i 2010.

  • Master i Økonomi fra Københavns Universitet