Thomas Steen Hansen

Director, Investor Relations

KPMG i Danmark

Thomas har 25 års erfaring fra den finansielle sektor med fokus på aktieanalyse, børsnoteringer, værdiansættelse, rådgivning, finansiel kommunikation og ESG-investering. Han var SVP og Global Head of Equity Research i Danske Bank og havde ledende roller i ABN Amro, Alfred Berg og Handelsbanken Capital Markets.   

Thomas er leder af KPMG's Investor Relations Services, hvor han hjælper virksomheder med at styre og udvikle deres kommunikation med de finansielle markeder og øge deres synlighed blandt investorer. Han støtter virksomheder i at opnå den bedst mulige gennemsigtighed, konsistens og troværdighed i deres finansielle og ikke-finansielle kommunikation, herunder rådgivning i at overholde de lovgivningsmæssige rammer og IR best practice. Han rådgiver også om IPO-parathed, ESG-strategier, ESG-ratings, opbygning af aktiehistorier med et tæt fokus på kravene fra de institutionelle investorer.

  • MSc in Economics and Business Administration, Finance and Accounting, Copenhagen Business School