Služby při prvotní emisi akcií (IPO) a emisi dluhopisů

Poskytujeme poradenství v otázkách a procesech souvisejících s účetnictvím a finančním výkaznictvím.  Patří sem mezitímní reporting, poradenství ohledně roční a mezitímní účetní závěrky skupiny, integrace interního a externího reportingu, poradenství ohledně členění a obsahu finančních informací zahrnutých v prospektu emise, asistence při sestavování historických finančních informací a zvláštních prvků účetních výkazů pro potřeby prospektu, např. pro forma finanční výkazy a diskuse a analýzy vedení.

Zajistíme také služby při přeměně společnosti na veřejně obchodovanou společnost – poradenství klientům po emisi akcií (IPO), jak plnit regulatorní požadavky na reporting a standardy kvality jako veřejně obchodovaná společnost.