Poradenství v oblasti regulatorního reportingu

O nás

Poskytujeme poradenství ohledně specifického reportingu vyžadovaného regulátory napříč různými odvětvími, zeměmi a účetními rámci. Naši odborníci dohlížejí, aby byl reporting kompletní, kvalitní a aby vyhovoval všem regulatorním požadavkům.

 • Asistujeme při vyplňování nebo revizi reportingových balíčků.
 • Zpracováváme a připomínkujeme statutární individuální nebo konsolidované účetní závěrky (kvartální, pololetní nebo roční).
 • Pomáháme s přípravou požadovaného finančního reportingu v případě specifických transakcí. Tato služba zahrnuje např. vyčíslení efektů přeměn společností (fúze, akvizice aj.), pro forma výkaznictví, přípravu zahajovací rozvahy a související přílohy.
 • Poskytujeme poradenství v oblasti konverzí a změn účetních rámců. V rámci této služby pomáháme klientům při přechodu ze současných primárních standardů (národních rámců) na mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Využíváme globálních metodologií definujících jednotlivé stupně přechodu od posouzení přes návrh a implementaci až po udržitelnost změn. Náš tým pokrývá následující činnosti:
  • Konverzní služby. Zpracováváme rozdílové analýzy mezi CAS a IFRS / US GAAP / German GAAP při přechodu společnosti na jiné standardy, navrhujeme nebo připomínkujeme příslušné změny a pomáháme také s pravidelnými aktualizacemi.
  • Změny účetních rámců. Asistujeme při přechodu na jinou funkční měnu, pomáháme se sjednocováním účetních metod a procesů v rámci skupiny, provádíme GAP analýzu, navrhujeme řešení a asistujeme při implementaci a pravidelné revizi.
  • Aplikace nových IFRS standardů. Analyzujeme dopady nových standardů na společnost, pomáháme s analýzou smluv a s vykazováním povinných přílohových informací, v případě potřeby připomínkujeme navržená implementační opatření.
 • Pro veřejně obchodované společnosti nabízíme služby XBRL reportingu, tj. sestavení výroční zprávy ve formátu xhtml včetně označení konsolidovaných účetních výkazů pomocí platné taxonomie. Tento jednotný elektronický formát ESEF je od roku 2020 v České republice povinný pro všechny kótované společnosti.