Regulatorní poradenství

O nás

Současné dynamicky se měnící regulatorní prostředí představuje pro finanční instituce rostoucí zátěž. Množství lokáních i evropských regulatorních textů vyžaduje kontinuální analýzu, metodický výklad, srovnání s existujícími regulacemi a samotnou implementaci do běžného chodu instituce. S řadou regulací je také spojena povinnost pravidelného výkaznictví a zveřejňování informací s vlastní sadou metodických pokynů.

Náš regulatorní tým pomáhá klientům z finančních institucí novým regulacím porozumět a efektivně je implementovat při zachování poměru ceny, náročnosti a obchodních přínosů.

Dále pomáháme plnit požadavky regulatorního výkaznictví, a to jak formou metodické pomoci, tak vývojem nástrojů pro automatizaci. Průběžně sledujeme novou legislativu i aktuální témata na trhu a máme tak  čerstvý vhled do problémů, které klienti řeší.

V rámci obezřetnostní regulace (CRR / CRD IV, CRR II / CRD V, Basel IV a dalších) získali naši odborníci mnohaleté zkušenosti s gapovou analýzou změn a implementačními projekty, s výpočtem a posuzováním dopadu obchodních rozhodnutí, stejně jako s reportingem regulatorních ukazatelů typu kapitálové přiměřenosti, pákového poměru, ukazatele krytí likvidity a dalších.

Náš regulatorní tým poskytuje metodickou podporu v oblasti reportingu COREP/FINREP a vyvíjí na míru šité nástroje pro automatizaci regulatorního výkaznictví včetně souvisejících výpočtů.

Členové našeho týmu mají bohaté zkušenosti s regulací kapitálových trhů (balíček MiFID II / MiFIR, MAD, PRIIPS atd.), klientům dále pomáhají s analýzou procesů a s dokumentací ve vztahu k legislativě. Zároveň asistují při reportingu derivátových transakcí.