Finanční nástroje a řízení finančních rizik

O nás

Finanční nástroje, jejich ocenění, účtování, vykazování a také řízení finančních rizik jsou širokou oblastí s důsledky nejen pro finanční instituce, ale také pro nefinanční podniky.

Naše služby se zaměřují na analýzu finančních rizik, modelování jejich dopadu a nastavení strategie řízení včetně nastavení rizikového apetitu. Strategie řízení rizik klientům dále rozpracováváme do obchodních a zajišťovacích strategií.

Specifickou oblastí, v níž poskytujeme služby, je účetní zachycení finančních nástrojů a strategií řízení rizik ve finančních výkazech. Náš tým specializující se na účetnictví a vykazování finančních nástrojů poskytuje metodické poradenství například v oblasti klasifikace, ocenění a snížení hodnoty finančních nástrojů, věnuje se vývoji a revizi modelů na snížení hodnoty podle mezinárodních účetních standardů, pomáhá s oceňováním dluhopisů, derivátů a strukturovaných finančních nástrojů a dále poskytuje poradenství se zajišťovacím účetnictvím.

Tým účetnictví finančních nástrojů a řízení finančních rizik pokrývá vykazování finančních nástrojů především pro české a mezinárodní účetní předpisy. Našimi klienty jsou banky, investiční a penzijní fondy, emitenti cenných papírů, ale také společnosti zajišťující rizika ve všech oblastech podnikání.