Služby pro bankovní sektor

O nás

Poskytujeme specializované poradenské služby v oblasti řízení rizik, finančního řízení, účetnictví a finanční regulace. Našimi klienty jsou finanční instituce (banky, spořitelní družstva, investiční společnosti), ale i nefinanční společnosti.

V rámci našeho oddělení působí několik specializovaných týmů:

Regulatorní tým

Regulatorní tým sleduje změny v oblasti regulace jak na lokální úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Svým klientům nabízí metodickou podporu a služby související s implementací regulatorních změn. Poskytuje také služby spojené s regulatorním výkaznictvím včetně metodického poradenství, s vývojem nástrojů pro automatizaci a s optimalizací procesu reportingu.

Tým modelování úvěrového rizika

Tým modelování úvěrového rizika se věnuje vývoji a revizi kvantitativních modelů úvěrového rizika v souladu s aktuálně platnými účetními standardy a regulatorními požadavky. Poskytuje také kompletní poradenství v oblasti underwritingcollection a antifraud včetně vývoje souvisejících predikčních modelů.

Tým účetnictví finančních nástrojů a řízení finančních rizik

Tým účetnictví finančních nástrojů a řízení finančních rizik poskytuje metodické poradenství v oblasti klasifikace, ocenění a snížení hodnoty finančních nástrojů. Dále se věnuje vývoji a revizi modelů na snížení hodnoty podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)
a pomáhá s oceňováním dluhopisů, derivátů a strukturovaných finančních nástrojů. Mimo to poskytuje poradenství v oblasti zajišťovacího účetnictví.

Tým pro správu společností a strategii řízení rizik

Dlouholeté zkušenosti členů tohoto týmu využíváme při získávání bankovních licencí, licencí platebních institucí a obchodníků s cennými papíry nebo při vydávání cenných papírů na regulovaných trzích. Tento tým se stará rovněž o poradenství ohledně strategie řízení rizik bankovních institucí.