Soulad IT oblasti s regulacemi

O nás

Naši odborníci pomáhají klientům určit, zda je jejich IT oblast v souladu se stávajícími nebo novými regulacemi. Po analýze prostředí navrhují taková řešení, aby jejich implementace byla dosažitelná, smysluplná a zároveň v souladu s tržní praxí a očekáváním regulátorů.

Využíváme našich znalostí trhu, pravidelně monitorujeme regulaci nejen českou, ale především unijní, a tak jsme vždy krok před našimi klienty. Díky množství úspěšných projektů jsme poznali širokou škálu odvětví a typů společností, což nám umožňuje utvořit si dobrý benchmark vyspělosti IT procesů napříč trhem.

V oblasti IT našim klientům pomáháme mimo jiné s následujícími regulacemi: zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR, CSDR, PSD2 a vyhlášky České národní banky. V rámci spolupráce také vyhodnocujeme soulad interní směrnicové základny s platnou regulací, best practice či skupinovými požadavky. Navrhujeme možné úpravy a spolupracujeme na tvorbě nových směrnic.

Mezi stále diskutovaná témata patří GDPR. V ochraně osobních údajů, stejně jako v oblasti informační bezpečnosti, je třeba reagovat na aktuální regulatorní vývoj a sledovat změny interních procesů a systémů. V současnosti se například řeší český zákon o zpracování osobních údajů nebo nařízení ePrivacy. Do práce pro naše klienty obvykle zapojujeme týmy složené z právních, procesních a IT expertů, což umožňuje komplexní řešení problému.

Kromě toho se specializujeme na oborové frameworky a standardy typu ISO/IEC 27000, ISO/IEC 22301, ITIL nebo Cobit.