IT audit a assurance

O nás

IT audit je kontrolní a konzultační činnost, která pomůže vaší společnosti identifikovat a v případě potřeby minimalizovat nebo odstranit rizika a neefektivní používání informačních technologií. Může být realizován formou outsourcingu či co-sourcingu.

Tým našich odborníků dokáže nezávisle vyhodnotit zralost IT prostředí před samotným certifikačním nebo IT assurance (SOC/SOC2) auditem a poskytne vám rady, které vedou k souladu s osvědčenými postupy nebo regulacemi.

Máme zkušenosti z řady IT auditů v různých odvětvích, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Klientům poskytujeme také informace o tom, co regulátoři a auditoři při certifikačních auditech požadují.

Naši odborníci disponují certifikacemi v různých oblastech IT (CISA, CRISC, BCM, CIPP/E, ISMS Lead Auditor, ITIL aj.) a postupují podle zavedených auditních programů pokrývajících nejnovější rizika. Finální postup vždy přizpůsobují individuálním potřebám dané společnosti.

Naši IT auditoři zároveň disponují znalostmi přesahujícími rovinu IT a v oblastech, ve kterých  je nutná detailní znalost jednotlivých odvětví, využíváme naše specialisty na jednotlivé sektory.

Nabízíme pomoc zejména v následujících oblastech:

 • IT audity (včetně pre-assessment a navržení nápravných opatření)
 • IT assurance audity (např. SOC a SOC2)
 • IT risk management
 • GAP analýzy a analýzy dopadů
 • regulatorika a compliance

IT audit může být zaměřen na jednu nebo více z následujících podoblastí:

 • procesy administrace a správy přístupových práv
 • procesy a řízení programových změn
 • procesy a řízení incidentů a problémů
 • procesy zálohování
 • plány a řízení kontinuity (business continuity & disaster recovery planning)
 • procesy spojené s informační a kybernetickou bezpečností
 • soulad s vybranými regulatorními požadavky (např. GDPR, zákon o kybernetické bezpečnosti, obezřetnostní vyhláška České národní banky)
 • audit dodavatele či jiné třetí strany, poskytovatele IT outsourcingu
 • audit migrace dat a systémů
 • komplexní audit klíčových IT procesů