Externí hodnocení funkce interního auditu

O nás

Společnostem ze všech odvětví nezávisle zhodnotíme fungování interního auditu. Využíváme metodologii K’SPRint (KPMG Strategic Performance Review of Internal Audit), kterou vyvinula mezinárodní skupina odborníků celosvětové sítě poradenských společností KPMG.

Díky ní efektivně zhodnotíme nejen soulad vašeho útvaru interního auditu s požadavky Mezinárodního rámce pro profesní praxi interního auditu, ale současně také posoudíme efektivitu a přínos interního auditu pro vedení společnosti a zástupce statutárních nebo dozorčích orgánů.

Současný stav interního auditu porovnáme s best practice daného odvětví a se zkušenostmi našich odborníků. Na základě toho dále navrhneme praktická opatření, která umožní současný stav co nejvíce přiblížit stavu požadovanému.